Energetická spoločnosť RWE žaluje Holandsko pre jeho plány skoncovať s uhlím

Krátka správa.

Nemecký energetický gigant využil Zmluvu o energetickej charte a žiada náhradu za ušlý zisk v hodnote 1,4 miliardy eur. Škodu mu malo spôsobiť Holandsko, ktoré chce do roku 2030 ukončiť využívanie uhlia.

„Žiadosť o kompenzáciu spoločnosti RWE v hodnote miliárd eur za postupné utlmovanie holandského uhoľného priemyslu svedčí o tom, že Zmluva o energetickej charte ohrozuje Euróspku zelenú dohodu aj Klimatický zákon,“ uviedla na twitteri Pia Eberhardt zo zelenej organizácie Corporate Europe Observatory .

Zmluva je medzinárodnou dohodou, ktorá umožňuje energetickým spoločnostiam žalovať vlády v prípade zavedenia opatrení, ktoré by mohli ohroziť zisk z uskutočnených investícií. Zmluva sa v súčasnosti prehodnocuje a európske štáty sa čoraz viac prikláňajú k možnosti, že ju neobnovia. Podľa jej kritikov slúži na presadzovanie fosílnych investícií a nie je zlučiteľná s Parížskou dohodou.

Viac v texte Euractiv.com.