EÚ sa sústredí na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov

EÚ sa chce zamerať na výrobu vodíka prostredníctvom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, píše sa v predbežnej verzii Vodíkovej stratégie, ktoré unikla do médií.

„Obnoviteľný vodík“ vyrobený z veternej či slnečnej elektrickej energie je podľa nej najviac kompatibilný s európskym cieľom uhlíkovej neutrality. V prechodnom období však EÚ vníma aj dôležitosť úlohy vodíka z fosílnych zdrojov.