Európski lídri budú diskutovať, kto zaplatí prechod na zelenú ekonomiku

Krátka správa.

Hlavy členských štátov sa tento týždeň stretnú na summite, ktorý udá tón pre ďalšie smerovanie európskych klimatických politík. Budú diskutovať o tom, ako si európske krajiny rozdelia náklady potrebné na naplnenie nových klimatických cieľov.

Podľa návrhu záverov samitu vedúci predstavitelia EÚ požiadajú Komisiu, aby zachovala systém stanovovania národných cieľov znižovania emisií predovšetkým na základe hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa. Znamená to, že chudobnejšie štáty by si mohli stanoviť nižšie ciele redukcie emisií ako bohatšie.

Hovoriť budú aj o novom legislatívnom balíčku, ktorý má Komisia predstaviť v júni. Ten má prispôsobiť politiky v oblasti klímy a energetiky novému klimatickému cieľu znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent oproti roku 1990. Pôvodný cieľ bol 40 percent.

Legislatívny balíček s názovom “fit for 55” prinesie aj reformu systému obchodovania s emisiami či prísnejšie emisné normy pre automobily. Na jeho prijatie bude potrebný súhlas  všetkých 27 členských štátov.

Viac v článku EURACTIV.com.