Francúzom došla trpezlivosť, žiadajú odstúpenie EÚ od energetickej charty

Krátka správa.

Rokovania o reforme Zmluvy o energetickej charte neprinášajú výsledky. Európske štáty by mali začať verejne diskutovať o koordinovanom odstúpení od zmluvy, uviedla francúzska vláda v liste adresovanom Európskej komisii.

Zmluva, ktorá bola podpísaná začiatkom 90. rokov 54 štátmi, slúžila na ochranu ropných a plynárenských spoločností pred politickým rizikom pri investovaní v bývalom ZSSR. Európska únia ju roky kritizovala ako zastaralú a žiadala jej revíziu. Cieľom EÚ bolo zosúladiť zmluvu s politikami v oblasti klímy ako aj v oblasti práv zamestnancov.

Tieto ciele však nezdieľajú všetci signatári Zmluvy o energetickej charte. Medzi krajiny, ktoré sa nestotožňujú s navrhovanou revíziou patria krajiny ako Azerbajdžan, Turkménsko, Kazachstan, Mongolsko a Uzbekistan, ktoré sú vo vysokej miere závislé od fosílnych palív. (Euractiv.com)