Krajiny Únie sa nevedia zhodnúť na reforme Zmluvy o energetickej charte

Krátka správa.

Reforma Zmluvy o energetickej charte rozdeľuje členské krajiny Únie. Niektoré vlády, najmä tie stredoeurópske, sa obávajú postihov za pomalý odklon od fosílnych palív.

Zmluva bola podpísaná v roku 1994 s cieľom posilniť cezhraničné investície a spoluprácu v oblasti energetiky. Obsahuje aj ochranu investorov pred rozhodnutiami vlád, ktoré negatívne ovplyvnila ich biznis. Podľa kritikov však toto ustanovenie môže viesť k postihom vlád za snahy o zelenšiu energetiku. Minulý mesiac napríklad spoločnosť RWE žiadala na základe zmluvy kompenzácie od holandskej vlády za jej rozhodnutie zavrieť všetky uhoľné elektrárne do roku 2030. Za súčasný návrh sa postavili aj krajiny Vyšehradskej štvorky vrátane Slovenska.

Španielska vláda už pohrozila, že ak nebude zmluva zosúladená zo zelenými ambíciami EÚ, vystúpi z nej. Komisia navrhla reformu tento pondelok, diskusia medzi členskými krajinami je plánovaná na 2.-5. marec.