Nórsko chce ťažiť zemný plyn do roku 2050

Krátka správa.

Nórske ťažobné plány neovplyvnili klimatické ciele Únie ani dostavba plynovodu Nord Stream 2. 

Nórsko je najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe a pokrýva približne 22 percent ročnej spotreby Európskej únie. Podľa spoločnosti Equinor je Troll najväčším ložiskom plynu a vykrýva približne 8 percent európskej spotreby.

„Ďalší rozvoj ťažobného poľa Troll (…) posilňuje schopnosť Nórska zabezpečiť dodávky plynu do Európy v nasledujúcich desaťročiach,” uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Motiváciou sú tiež nízke náklady na zahájenie tretej fázy ťažby, keďže spoločnosť Equinor opätovne použila existujúcu infraštruktúru. 

Tretia etapa ťažby zemného plynu z pobrežného ložiska Troll by mala trvať do roku 2050. Ročný príjem nórskej vlády by mal byť viac ako 17 miliárd korún, uviedla spoločnosť.

Viac v článku EURACTIV.com.