Plyn nemá čo hľadať medzi zelenými investíciami, odkazujú odborníci eurokomisii

Krátka správa.

Skupina poradcov Komisii neodporúča, aby plynárenské projekty získali prístup k zeleným investíciám.

V diskusii o zelenej taxonómii vyzvali Brusel, aby neustúpil tlaku na zmiernenie pravidiel pre projekty využívania zemného plynu. Taxonómia kategorizuje energetické projekty podľa ich vplyvov na životné prostredie a bude mať zásadný dopad na možnosti ich financovania. Poľská energetická skupina PGE žiada, aby bol zemný plyn označený za „prechodné palivo“.

Plyn síce pri spaľovaní produkuje len asi polovicu emisií skleníkových plynov a výrazne menej látok znečisťujúcich ovzdušie, nevýhodou sú však úniky metánu, násobne silnejšieho skleníkového plynu, než CO2, z infraštruktúry.

Pravidlá zelenej taxonómie mali byť zverejnené už minulý mesiac, Komisia ich však odložila do apríla. Dôvodom je silný lobistický zápas o status zemného plynu, ale aj jadrovej energie.