Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Priemysel a energetika čelia dlhodobým trendom dekarbonizácie a digitalizácie. Slovenskom a celým svetom zároveň otriasa pandémia a klimatická zmena. Európska komisia chce, aby bola obnova po pandémii zelená. Ako bude vyzerať na Slovensku?

Koronavírusová pandémia je definujúcou témou roku 2020. Opatrenia s cieľom zastaviť šírenie vírusu sa prejavili na prepade, ktorý nastal v takmer všetkých odvetviach hospodárstva. Viacerí experti hovoria o najhlbšej ekonomickej kríze od druhej svetovej vojny. Európska komisia sa európskemu hospodárstvu a členským štátom rozhodla pomôcť balíkom financií z plánu obnovy. Ekonomickým diskusiám na Slovensku aj v ostatných členských krajinách dominuje príprava reformného plánu na využitie týchto prostriedkov. Tie majú Slovensku pomôcť nielen spamätať sa z koronakrízy, ale ho aj nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom finančnom rámci Únie a ďalších finančných nástrojoch, ktoré majú naštartovať zelený rast.

Ako bude vyzerať zelená obnova na Slovensku sa dozvieme na jar, keď vláda predstaví návrh Národného plánu obnovy a odolnosti Európskej komisii. Ten by sa mal z veľkej časti venovať aj dekarbonizácii energetiky a nastavení cesty, ktorou chce Slovensko dosiahnuť národný cieľ zníženia emisí do roku 2030 o 55 percent a napokon aj uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

PDF na stiahnutie