Liberalizácia energetiky

 • Regulačný úrad má byť silnejší a nezávislý

  Článok | Energetika 20-07-2012

  Pozícia energetického regulátora sa transpozíciou 3. liberalizačného balíka posilní tak, aby dokázal efektívne vykonávať kontrolu nad fungovaním trhu s energiami. Aké právomoci má úrad získať a odkiaľ sa vezmú financie na plnenie nových právomocí?

 • Unbundling: návrh zákona zodpovedá smernici, ale nie realite

  Článok | Energetika 19-07-2012

  Už v rokovaniach o podobe európskych smerníc Slovensko odmietalo model úplného vlastníckeho oddelenia a podporovalo alternatívne formy unbundlingu. V aktuálnom návrhu zákona o energetike však vláda niektorých zaskočila predložením toho najprísnejšieho modelu ako východiskového.

 • Cenová regulácia a otvorený trh sa dlhodobo vylučujú

  Článok | Energetika 18-07-2012

  Z dlhodobého hľadiska regulácia koncových cien za dodávky energií na konkurenčnom trhu neobstojí. Za určitých okolností navyše nemusí byť prínosom ani pre samotné domácnosti.

 • Liberalizácia prináša nové príležitosti

  Článok | Energetika 17-07-2012

  V slovenskom parlamente prebiehajú diskusie o návrhoch nových zákonov, ktorými sa zásadne zmení sektor energetiky. Hoci vychádzajú z 3. liberalizačného balíčka, presná podoba opatrení implementovaných smerníc má zodpovedať slovenskej realite.

 • Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa

  Rozhovor | Energetika 17-07-2012

  Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Podľa predložených návrhov zákonov naopak pribudnú nové povinnosti dodávateľom energií. O zmenách, ktoré posilnia postavenie spotrebiteľov hovorí analytik Michal Hudec.

 • V navrhovanej legislatíve ostáva príliš veľa nedostatkov

  Rozhovor | Energetika 16-07-2012

  Predložené návrhy energetických zákonov by si podľa Henricha Krejčího zaslúžili dôkladnejšie zapojenie dodávateľov i odberateľov do diskusie. V rozhovore vysvetlil viacero nejasností, ktoré sa týkajú postupného odstránenia cenovej regulácie, použitia modelu unbundlingu, či vymedzenia ohrozených skupín odberateľov.