Zemný plyn v časoch Európskej zelenej dohody

Plynová elektráreň v Drogenbos, Belgicko. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Slovensko chce využiť peniaze, ktoré prídu v rámci záchranného balíčka po koronakríze aj na zníženie emisií skleníkových plynov či reformy v energetike. V krátkodobom horizonte to chce rezort hospodárstva dosiahnuť využitím zemného plynu v teplárenstve a priemysle, kde má plyn nahradiť uhlie.

Názor, že zemný plyn je prechodovým palivo po útlme uhlia, zdieľa aj Európska komisia. Tá však upozorňuje, že členské štáty by sa pri investíciách do plynovej infraštruktúry mali skôr orientovať na zelené inovácie: bioplyn a vodík.

V rámci Európskeho parlamentu však silnejú hlasy, ktoré hovoria o plyne ako o prekážke v dekarbonizácii ekonomiky, kvôli uviaznutiu investícií v neperspektívnych energetických riešeniach. Environmentalisti upozorňujú, že pri spaľovaní plynu sa uvoľňuje metán, ktorý je  25 krát silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý.

PDF na stiahnutie