Diskusia | Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?

Rozvoj palív, ako je biometán a vodík, považuje Európska komisia za kľúčový pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zároveň upozorňuje, že obnoviteľných plynov bude nedostatok a budú drahé. Preto je potrebné ich prioritne nasmerovať do tých sektorov, ktoré nie je možné dekarbonizovať inak. Dopyt po obnoviteľných plynoch a vodíku bude mať dôležité dôsledky pre ďalšie investície do existujúcich plynárenských sietí.

Otázky do diskusie:

– Aké sú príležitosti a výzvy na zväčšenie objemu obnoviteľných plynov? Aké požiadavky to kladie na infraštruktúru?

– V akých sektoroch budú zelené plyny potrebné najviac? Aké politické riešenia uprednostniť v prípade týchto ťažko elektrifikovateľných odvetví?

– Aké politické stimuly by pomohli zvýšiť výrobu a dopyt po zelených plynoch v cieľových odvetviach?

Diskutovali:

  • Elena Višnar-Malinovská, vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu
  • Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
  • Juraj Adamica, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, SPP
  • Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA

Diskusiu moderovala Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko.