Diskusia | Aký je vplyv nových klimatických cieľov na slovenské firmy a domácnosti

Komisia v júli predstavila nový legislatívny balík ktorý má pomôcť členským štátom dosiahnuť nové klimatické ciele v roku 2030. Podujatie pod záštitou europoslanca Róberta Hajšela  (nom. SMER/S&D) odpovie na otázky, ako nové legislatívne pravidlá ovplyvnia nielen slovenskú energetiku, biznis sektor ale aj domácnosti.

Portál EURACTIV Slovensko je mediálnym partnerom konferencie. Nepodieľa sa na obsahovej ani dramaturgickej príprave podujatia a nenesie žiadnu zodpovednosť za jej obsah ani priebeh. Podujatie organizačne zabezpečuje Slovenský naftový a plynárenský zväz (SPNZ).