Diskusia | Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

Investori tvrdia, že súčasná podoba povoľovania investičných zámerov je jednou z hlavných bariér rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku. Argumentujú neprimeranou dĺžkou povoľovacích procesov aj účelovými zdržaniami zo strany verejnosti a samospráv. Odborná verejnosť súhlasí s tým, že konania je potrebné zjednodušiť. Zároveň je podľa odborníkov dôležité, aby bolo zachované právo dotknutých obyvateľov a nezávislých orgánov štátnej moci ovplyvniť investičné zámery, ktoré majú bezprostredný vplyv na ich životné prostredie.

O zrýchľovaní povoľovania stavieb ako základnej podmienke rozvoja obnoviteľných zdrojov hovorí aj Európska komisia či slovenský plán obnovy. Vláda posledné mesiace pripravila viaceré legislatívne návrhy, ktoré majú tento stav riešiť – pripravuje sa nový zákon o EIA, veľký rozruch spôsobil návrh stavebného zákona ako aj zákona o územnom plánovaní.

Hlavnými otázkami v diskusii boli:

– Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE?

– Pomohli by udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť?

– Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích konaniach bola aktívna a konštruktívna?

Diskutovali:

  • Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  • Slavomíra Salajová, poradkyňa štátneho tajomníka podpredsedu vlády SR pre oblasť legislatívy
  • Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
  • Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

Diskusiu moderovala Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko.