Diskusia | Budúcnosť vodíka v krajinách V4

Vodík bude vzhľadom na ciele Európskej zelenej dohody pravdepodobne jeden z kľúčových nástrojov dekarbonizácie nákladnej dopravy a ťažkého priemyslu. Pre rozvoj vodíkových technológií a ich využitie v praxi budú nutné rozsiahle súkromné a verejné investície.

Vlády krajín V4 v súčasnosti prijímajú strategické dokumenty na podporu rozvoja vodíkových technológií. Súkromný sektor v krajinách Vyšehradskej štvorky navyše hľadá príležitosti pre rozvoj vodíka v sektoroch dopravy, energetiky a priemyslu.

Hlavnými otázkami v diskusii boli:

– Aký je aktuálny stav rozvoja vodíkových technológií a plánov v krajinách V4?

– Ako vytvoriť legislatívu, ktorá bude rešpektovať odlišné štartovacie línie a technologickú neutralitu krajín V4?

– Čo sú prioritné oblasti a kľúčové kroky pre úspešnú integrácie vodíka do sektorov energetiky, priemyslu a dopravy?

– Ako podporiť rozvoj hlavných pilotných projektov? Kde sú príležitosti na spoluprácu v oblasti vodíka v krajinách V4?

Diskusiu úvodným slovom otvoril veľvyslanec Poľskej republiky Krzysztof Strzałka. V panelovej diskusii vystúpili:

  • Adam Guibourgé-Czetwertyński, námestník ministra pre klímu a životné prostredie, Poľsko
  • Petr Mervart, splnomocnenec ministra pre priemysel a obchod pre vodíkové technológie, Česká republika
  • Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
  • Attila Steiner, štátny tajomník Ministerstva inovácií a technológií, Maďarsko
  • Tudor Constantinescu, hlavný radca generálneho riaditeľa pre vodík, Európska komisia

Diskusiu moderovala Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko.