Diskusia | Na ťahu sú obnoviteľné zdroje: Je Slovensko pripravené?

V projekte REPowerEU je jedným z hlavných pilierov plánu EÚ na zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska rýchle zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie. Do roku 2030 by mali obnoviteľné zdroje pokryť až 45 percent celkovej spotreby energie v Európe.

Projekty obnoviteľnej energie budú preto klasifikované ako projekty vo verejnom záujme. Dlhodobé plánovanie a investície do elektrických sietí majú byť v súlade s plánmi na rozšírenie výrobných kapacít obnoviteľnej energie a smerovať k cieľu klimatickej neutrality.

Prevádzkovatelia sústav majú podľa REPowerEU uplatňovať transparentný a digitálny postup pre aplikácie pripojenia do siete, poskytovať informácie o kapacitách siete a optimalizovať siete tak, aby ich mohli využívať elektrárne kombinujúce viacero doplnkových technológií.

– Je elektrizačná sústava na Slovensku pripravená na masívne pripájanie obnoviteľných zdrojov? Aké investície by pomohli zvýšiť jej flexibilitu?

– Aké sú hlavné bariéry pripájania väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov?

– Aké verejné politiky by mohli pomôcť distribučným spoločnostiam pripájať viac OZE?

– Ako zosúladiť plány na rozširovanie a modernizáciu siete s národnými energetickými a klimatickými cieľmi?

 

Vystúpia:

  • Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Martin Riegel, vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania, SEPS
  • Tomáš Šipoš, riaditeľ oddelenia regulácie, Západoslovenská distribučná, a.s.
  • Juraj Adamica, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti, SPP
  • Juraj Kubica, výskumný pracovník na Ústave elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Diskusiu moderuje Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko.

 

Partner