Diskusia | Zelená transformácia plynárenstva – úloha biometánu

V kľúčovom legislatívnom balíku ,,Fit for 55″, ako aj v ďalších európskych legislatívnych iniciatívach, Komisia ráta s dekarbonizáciou plynárenského sektora. Možnosti financovania tradičnej plynárenskej infraštruktúry sa zužujú, perspektívu vidí EÚ v integrácii energetického systému a decentralizácii. Želiezkami v ohni sú vodík a biometán. Z decentralizovanej výroby obnoviteľných plynov by mohli profitovať regióny, v prípade biometánu však chýba prepojenie bioplyniek a distribučnej siete.

 

OTÁZKY DO DISKUSIE

– Podstata energetického systému sa bude meniť od centralizovaného k decentralizovaným riešeniam. Aká je v tom úloha existujúcej plynárenskej infraštruktúry?

– Akú úlohu môže zohrať výroba biometánu v regionálnej energetike?

– Výroba biometánu je finančne náročná a tiež je potrebné napojiť bioplynky na existujúce plynárenské siete. Odkiaľ majú tieto peniaze prísť?

– Je biometán jednou z ciest ako dekarbonizovať plynárenskú infraštruktúru alebo je len okrajovou a nákladnou technológiou?

 

PANELISTI

  • Patrícia Gašparcová, predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie
  • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, SPP
  • Ladislav Hegyi, odborný analytik
  • Kamil Potoma, zakladateľ REWA-TECH

 

MODERÁTORKA

  • Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko

Partner