Diskusia | Zelený reštart slovenskej ekonomiky – Plán obnovy

Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy, musí prísť do 15. októbra s Národným plánom obnovy a odolnosti.

Podľa Európskej komisie by masívne investície do oživenia ekonomiky nemali prebiehať na úkor environmentálnych cieľov, ale naopak, tie by mali byť centrálnym prvkom obnovy. Miliardy eur by malo Slovensko podľa Komisie využiť na reštrukturalizáciu hospodárstva, aby sa stalo udržateľnejšie a odolnejšie nielen voči koronakríze, ale najmä voči dôsledkom zmeny klímy.

Na čo Slovensko minie peniaze závisí od toho, aké priority nastavia jednotlivé rezorty. Podstatná pre výber investícií by mala byť aj verejná diskusia, ktorá má začať v priebehu septembra.

OTÁZKY

  • Aká je vízia slovenskej vlády a relevantných hráčov pri plánovaní reforiem v rámci Zelenej obnovy? Čo sa do plánu reforiem dostalo a čo tam chýba?
  • Aké sú kľúčové oblasti reforiem, aby Slovensko dosiahlo klimatické ciele a zároveň sa zotavilo z pandémie korony?
  • Aké projekty a investície môžu Slovensku pomôcť hneď?

PANELISTI

  • Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
  • Richard Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
  • Richard Filčák, Prognostický ústav SAV
  • Lucia Szabová, Iniciatíva Znepokojené matky

MODERÁTORKA

  • Irena Jenčová, EURACTIV Slovensko