DSKE21 | Deň 3: Rozvoj obnoviteľnej energie – Má Slovensko plán pre čistú elektrinu a vykurovanie?

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Za fosílne palivá dnes platíme obrovskú cenu v podobe klimatickej krízy. Zároveň sme závislí na ich dovoze z tretích krajín. Cenová kríza energií je podľa Európskej komisie signálom na urýchlenie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a znižovanie spotreby.

  • Ako nastavíme systém rozvoja OZE vzhľadom na nové európske ciele?  
  • Aké obnoviteľné zdroje rozvíjať, v akom meradle a v akých sektoroch?  
  • Aká je situácia s pripájaním zdrojov? 
  • Ako motivovať občanov/ľudí, aby sa zapojili do transformácie energetiky?  

Rečníci: 

  • Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
  • Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)  
  • Zuzana Vrbová, expertka, oddelenie stratégií, ACT Commodities  
  • Genady Kondarev, seniorný výskumník pre strednú a východnú Európu, E3G

Moderuje Michal Hudec, editor EURACTIV Slovensko. 

 

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.