Nebránime sa ozeleneniu, hovorí šéf plynárov

Zemný plyn môže zohrať pozitívnu úlohu v nahrádzaní uhlia. Po roku 2030 sa však jeho úloha výrazne zníži, čo vytvorí väčší priestor pre bioplyn, syntetický plyn, vodík a zachytávanie a skladovanie uhlíka.

Rozhodujúci slovenskí aktéri oceňujú úlohu zemného plynu ako náhrady za uhlie v energetike. Varujú však, že na ceste k uhlíkovej neutralite v roku 2030 bude musieť zemný plyn ozelenieť. Navyše mu budú konkurovať nákladovo čoraz efektívnejšie obnoviteľné zdroje.

Vyplynulo to z podujatia „Miesto plynu v energetickej transformácii Slovenska“, ktoré portál EURACTIV.sk organizoval v pondelok (24. júna) v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Diskutovali:

– Ján Klepáč, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu,
– Pavol Široký, analytik Inštitútu environmentálnej politiky na Ministerstve životného prostredia SR,
– Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (PS, Obnovme Európu),
– Lívia Vašáková, vedúca sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku,
– Ján Weiterschütz, člen výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.