Priority dlhodobého rozpočtu Únie dnes a po roku 2020 (INFOGRAFIKA)

Európska komisia na začiatku mája predstavila dlhoočakávaný návrh Viacročného finančného rámca po roku 2020. Má v pláne posilniť financovanie nových priorít. Škrty čakajú kohéziu a poľnohospodársku politiku.

Infografika porovnáva viazané rozpočtové prostriedky (výdavkové stropy) podľa okruhov (politických priorít) prebiehajúceho finančného rámca s návrhom Komisie na obdobie rokov 2021 až 2027.

Ambície vs. zdroje: Viacročný rozpočet EÚ 2021-2027

ŠPECIÁL / Slovensko sa pripravuje na škrty vo finančných tokoch z EÚ a na nové podmienky. Debata o európskom rozpočte na ďalších 7 rokov oficiálne začala.

Európsky rozpočet po roku 2020 čakajú viaceré zmeny. Bude ochudobnený o príspevky odchádzajúceho Spojeného kráľovstva a zároveň bude musieť nájsť peniaze na financovanie pribúdajúcich výziev, ktoré stoja pred Európskou úniou.

Európska komisia na to odpovedá zavedením nových vlastných zdrojov príjmov európskeho rozpočtu, návrhom na jeho navýšenie ale aj kladením väčšieho dôrazu na aktuálne politické priority na úkor tých starších.