Belgicko dokáže najúčinnejšie lákať „mozgy“

Foto: veľtrh práce; zdroj: TASR; autor: Henrich Mišovič

Zo všetkých krajín, ktoré boli zahrnuté do štúdie, sa Belgicko umiestnilo na prvom mieste. Proces získania pracovného povolenia, ktoré je nutné na začlenenie sa do pracovného trhu, je v Belgicku najrýchlejší.

„Belgicko v žiadnom prípade oblasť ekonomickej migrácie nezanedbáva. Práca Ekonomického imigračného oddelenia, ktoré bolo založené pred pár rokmi, dnes prináša ovocie a pre medzinárodné spoločnosti, ktoré v Belgicku fungujú, sa v praxi pravidelne prejavuje ako veľký prínos,“ hovorí Matthias Lommers z Deloitte.

Hoci je miera voľných pracovných miest v Belgicku mierne nad priemerom EÚ – konkrétne 1,9 % – vytvorilo Belgicko viacero aktívnych programov na podporu pracovného trhu a belgické regióny vyvinuli dynamické a komplexné systémy detekcie voľných pracovných miest.

V roku 2008 vznikla Ekonomická migračná služba (v rámci Imigračného oddelenia), ktorého úlohou je znížiť administratívne náklady pre vysokokvalifikovaných imigrantov a investorov.

Porovnávacia štúdia Deloitte ukázala, že pracovné povolenie je v Belgicku možné získať za tri týždne. Na druhej strane, v Taliansku či Španielsku to môže trvať aj šesť mesiacov. Krajina má súčasne nízku príjmovú hranicu pre získanie pracovného povolenia. Zatiaľ čo v Nemecku je to 65tisíc eur ročne, v Belgicku iba 36tisíc.

Podľa údajov Eurostatu sa počet pracovných povolení pre vedcov, vysokokvalifikovaných a sezónnych pracovníkov znížil v roku 2009 oproti roku 2008 iba minimálne, konkrétne na úroveň 27,6 % (646 tisíc povolení) z celkového počtu. Povolenia na štúdium v EÚ predstavovali 21,8 % (510 tisíc povolení).

Pred dvomi rokmi zaviedla Európska únia tzv. „Modrú kartu“, ktorá udeľuje vysokokvalifikovaným pracovníkom spoza hraníc EÚ právo usadiť sa a pracovať v členských krajinách. Nakoľko je tento projekt efektívny zatiaľ nie je známe. „V Európe neexistuje jednotná imigračná politika pre takýchto pracovníkov,“ dodáva Deloitte.

Nedostatok tzv. STEM pracovníkov (skratka anglických slov Science, Technology, Engineering and Mathematics – veda, technológia, inžinierstvo a matematika) bude v budúcnosti jednou z hlavných prekážok ekonomického rastu, tvrdí zamestnávateľská organizácia BusinessEurope. 

„Modrá karta je krok správnym smerom, avšak podmienky pre prijatie sú príliš tvrdé,“ tvrdí BusinessEurope. Zároveň však dodáva, že atraktivita Európy by sa nemala preceňovať. Napríklad iba 3 % vedcov v EÚ pochádza z krajín tretieho sveta, zatiaľ čo v USA je to 16 %.

Ekonomická a dlhová kríza v Európe spôsobila, že mnohé krajiny zaviedli prísnejšiu imigračnú politiku a posilnili protekcionistické opatrenia na svojom pracovnom trhu. Mnohé z nich boli priamo namierené proti imigrácii ľudí z krajín tretieho sveta.

V oblasti pracovného trhu potrebujeme samozrejme posilniť tréning a zamestnatelnosť našich vlastných občanov, avšak ak zoberieme do úvahy závažnosť demografickej výzvy, ktorej Európa čelí, toto nebude stačiť. Mnohé sektory budú postihnuté výraznými nedostatkami pracovnej sily,“ uviedla vo svojom komentári Cecilia Malmströmová, eurokomisárka pre vnútorné záležitosti.

Podľa odhadov európskeho Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý funguje pod záštitou Európskej komisie, bude do roku 2020 chýbať v zdravotníctve okolo jedného milióna kvalifikovaných pracovníkov. Ak vezmeme do úvahy aj pomocné profesie, tak sa číslo zvýši na dva milióny.

Podľa organizácii zamestnávateľov nebude zníženie administratívnych podmienok stačiť na zatraktívnenie pracovného trhu EÚ. „Zaujímavý rozsah študíjnych možností, otvorená kultúra a dlhodobé vyhliadky pre talentovaných jedincov sú tiež veľmi dôležité,“ tvrdí BusinessEurope.