Chudoba hrozila v roku 2010 každému piatemu Slovákovi

zdroj: TASR/AP

Ohrozenie chudobou alebo sociálnym vylúčením znamená splnenie jednej z troch podmienok: osoba žije v ohrození chudoby, trpí kritickým nedostatkom materiálnych statkov, alebo v celej domácnosti nikto nepracuje.

Podľa tejto metodiky je najväčší podiel populácie, ktorá je ohrozená chudobou, v Bulharsku (42 %), Lotyšsku (38 %), Litve (33 %) a Maďarsku (30 %). Najnižší podiel má Česko (14 %), Švédsko, Holansko (obe 15 %), Rakúsko, Fínsko a Luxembursko (všetky 17 %).

Najviac ohrozenou skupinou sú deti do 18 rokov, z ktorých je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 27 %. Najmenej ohrození sú ľudia nad 65 rokov, u ktorých je riziko necelých 20 %.

Slovensko sa s mierou ohrozenia 20,6 % (čo predstavuje 1,1 milióna obyvateľov) v roku 2010 nachádza pod priemernou hranicou 27 členských štátov. Vedie si lepšie ako napríklad Belgicko (20,8 %), alebo Veľká Británia (23,1 %) a iba o niečo horšie ako Nemecko (19,7 %), či Slovinsko (18,3 %).

Miera chudoby detí do 18 rokov predstavuje na Slovensku 25,3 %, pracujúcej populácie (18-64 rokov) 20,2 % a starších ako 65 rokov 16,7 %. Všetky tri údaje sú pod priemerom EÚ.

Oproti roku 2009 sa miera ohrozenia, podobne ako v iných štátoch Únie, mierne zvýšila. Dôvodom je hospodárska kríza a dlhodobo vysoká nezamestnanosť.

Znižovanie počtu ľudí, ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, je jeden zo strategických cieľov Európa 2020.

(EurActiv/TASR)