Dediny na stope budúcnosti

zdroJ. flickr, autor: crabchick

Celkovo 21 obcí zo šiestich krajov Slovenska sa prihlásilo do súťaže Dedina roka 2011, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska.

Do 6. ročníka súťaže, ktorá sa uskutočňuje každé dva roky, sa mohla prihlásiť každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

„Je potrebné udržiavať kultúrne tradície, činorodosť miestnych záujmových spolkov a občianskych združení v našich obciach. Preto považujem za správne podporovať podujatia, ktoré môžu prispieť k zviditeľňovaniu a zvyšovaniu prestíže slovenského vidieka, ale aj k zlepšeniu estetického vzhľadu obcí a ich pôsobeniu navonok,“ zdôraznil minister József Nagy počas vyhlásenia súťaže koncom júna.

Budúcnosti na stope

Súťaž sa nesie v duchu motta európskej súťaže, ktoré pre aktuálny ročník znie:  Budúcnosti na stope. Týmto mottom chce súťaž zviditeľniť také obce a vidiecke komunity v Európe, ktoré na aktuálne výzvy súčasnosti reagujú vizionárskymi, inovatívnymi a kreatívnymi projektmi.

O titul Dedina roka 2011 súťažia nasledujúce obce: Babín, Bajany, Cigeľ, Heľpa, Hervartov, Horný Hričov, Jasenica, Kameničná, Liptovský Ondrej, Miklušovce, Oravská Lesná, Pavlovce nad Uhom, Prečín, Pruské, Rybník, Spišské Bystré, Štitáre, Švábovce, Valča, Vyšný Klátov a Ždaňa.

Martin Lakanda, manažér súťaže Dedina roka 2011 (SAŽP) uviedol: „V priebehu septembra všetky prihlásené obce navštívia a ohodnotia členovia národnej hodnotiacej komisie Súťaže dedina roka 2011. Po ukončení hodnotenia zasadne národná komisia a vyberie víťaza súťaže a držiteľov ostatných ocenení.“

Hodnotenie prebieha v siedmych oblastiach – dedina ako hospodár, ako maľovaná, ako klenotnica, ako pospolitosť, ako partner, ako hostiteľ, ako záhrada. Porota teda bude hodnotiť aj schopnosť obce vytvárať partnerstvá na miestnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni, starostlivosť o krajinu, životné prostredie, zachovanie pôvodného genofondu, podpora a využívanie technológií šetrných k životnému prostrediu, ochrana vody i ovzdušia, nakladanie s odpadmi, ale tiež environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

Do hlasovania sa však môžu zapojiť všetci obyvatelia, a to prostredníctvom internetového hlasovania na portáli www.e-obce.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v novembri vo víťaznej obci. Následne sa začne s prípravou podkladov do európskej súťaže.

Európsky projekt

Víťazmi minulých ročníkov súťaže sa na Slovensku stali od roku 2001 obec Soblahov (okres Trenčín), Hrušov (okres Veľký Krtíš), Vlachovo (okres Rožňava) a Liptovská Teplička, ktorá v 10. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2008, obsadila druhé miesto. Dedina roka 2009 Dobrá Niva (okres Zvolen) následne v roku 2010 získala aj Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny. Celkovým víťazom európskej súťaže sa v minulom roku stala obec Langenegg z rakúskej spolkovej krajiny Vorarlberg.

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny organizuje Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) so sídlom vo Viedni. ARGE uskutočňuje celý rad aktivít v rôznych európskych regiónoch, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na ekologické, ekonomické, sociologické a kultúrne otázky života na vidieku. Slovensko je členom ARGE prostredníctvom MŽP SR od r. 1997.