EÚ chce viac žien na top pozíciách, no bez kvót

zdroj: flickr,

Rada pre zamestnanosť a sociálnu politiku vyzvala k tomu, aby do roku 2020 boli na národnej úrovni prijaté také opatrenia, ktoré by „propagovali rovné zastúpenie žien a mužov v rozhodovacích procesoch a to na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach“. Uvádzajú to ministri v prijatom dokumente. Obnovená výzva prichádza v čase, keď sa vo svete slávi v poradí stý Medzinárodný deň žien.

Rodové rozdiely sú v Európe výrazné vo viacerých oblastiach. Pokiaľ ide o platy, tak podľa Eurostatu sú európske ženy platené o pätinu menej v porovnaní s mužmi. Podľa prieskumu spoločnosti Profesia na Slovensku je vo vekovej kategórii od 17 do 24 rokov rozdiel medzi platom mužov a žien 8 %, kým muži vo veku od 35 do 44 rokov už zarobia v priemere o 17 % viac ako ženy. Nezamestnanosť žien je okrem toho vyššia ako mužov.

Ženy sú ďalej oveľa menej zastúpené na top pozíciách či už v politickej alebo hospodárskej sfére. Len tri krajiny majú na čele svojich vlád ženu – Nemecko Angelu Merkelovú, Fínsko Mari Kiviniemiovú a Slovensko Ivetu Radičovú.

Len menej ako štvrtina členov národných parlamentov sú ženy, pričom napríklad na Malte či v Maďarsku je ich zastúpenie menšie ako 10 %. Ženy sú ojedinelé aj na top pozíciách v súkromnom sektore. Podľa Európskej komisie sú len 3 % v pozícii najvyšších korporátnych líderiek.

Komisárka pre základné práva Vivien Redingová  teda v júli navrhla zavedenie rodových kvót na európskej úrovni, aby sa tak zvýšilo zastúpenie žien na pozíciách, ktoré sú zapojené do rozhodovacích procesov.

Ministri ju však nepodporili. „Nediskutovali sme o tom,“ pripustil taliansky minister pre zamestnanosť Maurizio Sacconi na konferencii po stretnutí Rady. Ani Pakt pre rodovú rovnosť kvóty nespomína.

Avšak mnohé krajiny aj napriek tomu robia kroky na posilnenie pozície žien. Napríklad v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku a v Rakúsku už zaviedli opatrenie, ktoré má zvýšiť zastúpenie žien na výkonných postoch v súkromných aj štátnych podnikoch.

Komisárka známa svojím asertívnym prístupom v marci spustila iniciatívu, v rámci ktorej povzbudzuje európske firmy, aby dobrovoľne zvýšili podiel žien na vedúcich pozíciách. Ambicióznym cieľom je  zvýšiť zastúpenie žien na top postoch vo firmách na 30 % v roku 2015 a 40 % v roku 2020. V súčasnosti ide len o 12 %.

„Chcem dať samoregulácii poslednú šancu. Ak sa niečo zmení do marca 2012, budem európskemu podnikateľskému svetu gratulovať. Ak sa nič nestane, môžete sa spoľahnúť na moju regulačnú kreativitu,“ upozornila Redingová.