EÚ prekonáva svoje kjótske záväzky

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

V rokoch 2008 a 2009 staré členské štáty EÚ prekonali svoj záväzok znížiť objem emisií skleníkových plynov v priemere o 8 %. Do ovzdušia totiž vypustili o 253 mil. ton emisií menej, ako vyžadovala záväzná kvóta.

„EÚ-15 sa tým dostáva o 5,9 % pod 8 % kjótsky záväzok,“ uviedla EEA v správe uverejnenej 12. októbra. Staré členské štáty EÚ sa tak vydali správnou cestou k „dosiahnutiu a dokonca i prekonaniu“ svojho cieľa.

Odhady EEA však vychádzajú z predpokladu, že tie krajiny EÚ, ktoré prekonávajú svoje záväzky, kompenzujú nedostatky iných krajín. Rakúsko, Taliansko a Dánsko sú tými „čiernymi ovcami“, ktoré budú musieť nakúpiť viac emisných povoleniek alebo významnejšie obmedziť emisie v sektoroch, ktoré nepokrýva európsky systém obchodovania s emisnými povolenkami (EU ETS).

Desať z dvanástich „nových“ členských štátov EÚ si stanovilo individuálne ciele 6 % alebo 8 %. Deväť z nich pravdepodobne splní svoje kjótske záväzky bez toho, aby museli obmedzovať emisie CO2 alebo nakupovať povolenky. Iba Slovinsko bude musieť tieto nástroje využiť.

EEA pripisuje výrazné obmedzenie emisií na celosvetovej úrovni hospodárskej recesii a informuje, že sa ich objem medzi rokmi 2008 a 2009 znížil o 6,9 %. Pokles by mal podľa európskej agentúry pokračovať i napriek tomu, že hospodárske zotavenie ho môže dočasne znížiť alebo dokonca zvrátiť.

Predpovede však ukazujú, že EÚ dokáže splniť svoj vlastný cieľ – znížiť objem emisií do roku 2020 o 20 % v porovnaní s rokom 1990 – iba vtedy, pokiaľ úplne implementuje klimatický a energetický balíček.

Nedávne odhady EEA ukázali, že emisie celej dvadsať sedmičky sa v roku 2009 dostali o 17,3 % pod úroveň, na ktorej sa nachádzali v roku 1990.

Podpis Kjóta nie je iba sľub

Európska komisia vydala správu o plnení cieľov spojených so životným prostredím. Tento dokument bol uverejnený v rovnakom dni ako správa EEA. Na rozdiel od nej sa však zameriava na odhady objemu emisií v roku 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu. Záväzky jednotlivých krajín sa vzťahujú práve k tomuto roku.

Komisia vysvetľuje, že pätnásť starých štátov EÚ obmedzí svoje emisie o 14,2 % oproti roku 1990 iba ak nakúpia medzinárodné povolenky a splnia svoje plány zalesňovania. Opatrenia, ktoré sú aplikované v súčasnosti, by priniesli obmedzenie emisií o 10,4 %.

Odhady boli uverejnené pred včerajším (14. októbra) stretnutím ministrov životného prostredia, na ktorom sa mala vyjednať spoločná pozícia pre vrcholnú klimatickú konferenciu v Cancúne (EurActiv 14.10.2010).

„Podpis Kjótskeho protokolu nie je zo strany EÚ iba obyčajným sľubom. Fakty ukazujú, že svet môže s EÚ počítať. Čo sľúbime, to tiež splníme,“ vyhlásila komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.