EÚ regiónom: Čerpajte rýchlejšie, inak dostanete menej

zdroj: flickr, autor: Eurapart (John Williams)

Hahn sa totiž obáva, že v prípade ak sa európskym regiónom nepodarí minúť všetky prostriedky, ktoré im boli pridelené na súčasné sedemročné obdobie (2007 až 2013), bude preňho ťažké presvedčiť Radu, aby v budúcom programovacom období nepriškrtila financovanie regionálneho rozvoja. „Výška celkového rozpočtu na kohéznu politiku bude vo veľkej miere závisieť od súčasného obdobia,“ povedal včera v Bruseli eurokomisár. Stalo sa tak pred stretnutím politikov a predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za implementáciu projektov a programov, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Hahn objasnil, že o budúcnosti eurofondov sa bude rozhodovať už tento rok, kedy európski lídri začnú oficiálne rokovania o budúcom rozpočte Únie po roku 2013. „Je ťažké vyjednávať rozpočet, keď prostriedky vyčlenené na súčasné obdobie nie sú plne využité- alebo nie využité zmysluplným spôsobom, ktorý by odrážal európsku pridanú hodnotu,“ priznal eurokomisár. Napriek tomu, že Komisia zverejní svoje návrhy na budúci rozpočet až na konci júna, no niektorí európski lídri už dávnejšie avizovali, že budú hľadať spôsoby ako škrtať v rozpočte.

Na záverečnom zasadnutí konferencie o regionálnej politike s názvom Kohézne fórum eurokomisár priamo apeloval na tých, ktorí sú zodpovední za manažovanie programov z eurofondov. „Dúfam, že každý z vás odíde z tohto fóra s obnoveným rozhodnosťou urýchliť implementáciu projektov a ukázať pochybovačom, že kohézne fondy ťažko pracujú pre daňových poplatníkov a ani cent sa nestratí,“ vyhlásil Hahn.

Na konci minulého roka bola pritom zverejnená správa, že doposiaľ sa podarilo zazmluvniť na špecifické programy len 56 percent z celkovej sumy 347 miliárd eur. Ak sa tieto prostriedky podľa Hahna nepodarí vyčerpať, bude veľmi ťažké obhájiť požiadavku, aby sa zachovala súčasná úroveň financovania aj po roku 2013.

Boj o „primeraný“ rozpočet

Tohtotýždňové Kohézne fórum, ktoré prilákalo približne 800 účastníkov, sa uskutočnilo v čase ukončenia verejných konzultácií ohľadne návrhov, ako by mala vyzerať budúca regionálna politika EÚ. Tie minulý rok v novembri zahájila Komisia, ktorá pri tejto príležitosti zároveň predstavila svoje nápady a závery v Piatej kohéznej správe.

„Náš boj o silnú kohéznu politiku v budúcnosti- čo znamená tiež náš boj o primeraný rozpočet- nie je zďaleka skončený,“ vyhlásil Hahn s tým, že očakáva silné vyjednávanie o konečnej podobe finančného rámca. „Len s dostatočným rozpočtom môžeme vytvoriť zmysluplnú podporu na zlepšenie kvality života v regiónoch a posilnenie územnej spolupráce,“ dodal a upozornil, že „bez primeraného rozpočtu budú mať regióny všetky svoje financie priškrtené“. Eurokomisár pri tejto príležitosti povedal, že by bolo chybou domnievať sa, že je možné škrtnúť rozpočet bez toho, aby to malo negatívny vplyv na najchudobnejšie regióny. „Ak sa zmenší koláč, aj kúsky sú menšie,“ doplnil Hahn.

Zjednodušenie pravidiel a procesov

Na Kohéznom fóre tiež prisľúbil, že pristúpi k ďalšiemu zjednodušovaniu pravidiel a procesov ohľadom eurofondov, a to od projektového manažmentu až po finančné správy. „Zjednodušenie je samozrejme veľmi silným nástrojom ako priviesť našu politiku k vyšším výsledkom,“ uviedol eurokomisár a dodal: „Ľahšie pravidlá znamenajú menej chýb.“ Doplnil, že snaha Komisie o zjednodušenie „už teraz prináša ovocie“ a ako príklad citoval správu Dvora audítorov, podľa ktorej sa v roku 2009 vyskytlo oveľa menej chýb v žiadostiach ako v roku 2008.

 „Preverujeme možnosti diferencovaného prístupu v snahe zabezpečiť, aby boli kontroly primerané úrovni rizika,“ povedal Hahn a dodal: „Plánujeme rozšíriť využívanie zjednodušených foriem preplácania prostriedkov.“ Eurokomisár však pripomenul, že pri uplatňovaní týchto jednoduchších pravidiel hrajú dôležitú úlohu aj národné úrady. „Všetci z nás musia pracovať na znížení byrokracie,“ dodal. Prisľúbil tiež lepšiu koordináciu pravidiel medzi jednotlivými fondmi EÚ a zapracovanie požiadaviek kľúčových hráčov.

Kohézna politika na agende

Eurokomisár zároveň účastníkom Kohézneho fóra povedal, že ho veľmi teší úzka spolupráca medzi vládami Maďarska a Poľskom, ktoré sú tento rok obe predsedníckymi krajinami EÚ. Jedným z výsledkov ich spolupráce je fakt, že o budúcnosti kohéznej politiky EÚ sa diskutovalo na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, na ktorej sa stretávajú ministri zahraničných vecí jednotlivých členských štátov. Podľa neho ide o nesmierny úspech, keďže doposiaľ sa o tejto téme na danej rade nediskutovalo.

Ďalšie kroky

  • apríl 2011: Komisia zverejní výsledky verejných konzultácií o budúcej kohéznej politike EÚ
  • máj 2011: neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za regionálny rozvoj, organizované maďarským stretnutím
  • koniec júna 2011: Komisia zverejní návrh budúceho rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020, rovnako aj návrhy štruktúry kohéznej politiky