EÚ chce prísnejšie emisné limity pre plachetnice a skútre

Európska komisia v utorok (26.7.) zverejnila návrhy pre novelizáciu smernice o rekreačných plavidlách, ktorá upravuje bezpečnostné a emisné normy. Výrobcovia a dovozcovia plachetníc, katamaránov alebo vodných skútrov sa nimi musia riadiť, inak nemôžu svoje výrobky predávať na európskom trhu.

Podľa odborných štúdií sú vodné plochy v EÚ vážne znečistené najmä v dôsledku koncentrácie emisií oxidu dusíka (NOx), ktoré vypúšťa asi 6 miliónov rekreačných plavidiel používaných v Únii.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Fakt, že rekreačné plavidlá sa stávajú viac udržateľnými, neprospeje len nášmu zdraviu a udržaniu životného prostredia v moriach, ale zlepší aj kvalitu prázdninových stredísk a povzbudí tvorbu pracovných miest v sektore turistiky.“

Menej emisií, viac bezpečia

Prísnejšie limity by mali platiť pre emisie NOx, uhľovodíkov a pevných častíc. Kombinované emisie oxidu dusíka a uhľovodíkov by sa mali znížiť o 20 % a emisie pevných častíc až o 34 %.

Emisie najznámejšieho skleníkového plynu – oxidu uhličitého – sa zatiaľ u rekreačných plavidiel nemerajú, ale Komisia uviedla, že sa nimi v budúcnosti môže zaoberať, podobne ako tomu bolo u emisií z motorových vozidiel.

Návrhy sa týkajú aj nových bezpečnostných opatrení. Výrobcovia obytných katamaranov budú napríklad musieť zaistiť, že sa plavidlo neprevráti alebo aspoň po prípadnom prevrátení nepotopí. Znečisťovaniu vôd má tiež zabrániť to, že lode vybavené toaletou budú musieť mať aj nádrž na fekálie.

Komisia svoje návrhy odôvodňuje lepšou ochranou životného prostredia a dáva ju aj do kontextu klimatických cieľov stratégie Európa 2020 a námornej politiky EÚ. Revíziu smernice si podľa Komisie vyžaduje jednak technologický pokrok, ale tiež harmonizácia štandardov s hlavnými obchodnými partnermi EÚ, najmä Spojenými štátmi.

Drvivá väčšina výrobcov rekreačných plavidiel predáva svoje produkty na území EÚ aj USA, avšak limity pre americký trh sú oveľa prísnejšie. Výrobcovia tak majú kvôli odlišným normám rôzne výrobné linky. Navrhovaná novela má tieto rozdiely odstrániť, čím sa znížia výrobné náklady spoločností a zlepší pozícia malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria až 97 % firiem vyrábajúcich rekreačné plavidlá.