Europoslanec navrhne „Schengen pre odpad“

„Je príliš zložité prepraviť odpad cez hranice,“ uviedol Gerben-Jan Gerbrandy v rozhovore pre EurActiv. „Preto navrhnem určitý ´Schengenský priestor pre odpad´, aby sa uľahčil prenos starých žiaroviek na jedno alebo dve miesta v Európe a tam sa zrecyklovalo všetko, čo je v týchto žiarovkách.“

Gerbrandyho návrh uznesenia týkajúci sa cestovnej mapy Európskej komisie pre efektívne využívanie zdrojov je ale o niečom viac než len žiarovkách. Europoslanci vyzvú na významné prepracovanie „trhu s druhotnými surovinami“, čo je termín používaný pre recyklované materiály ako plasty, kov alebo papier.

Hlavnou prekážkou obchodu s recyklovaným tovarom je v súčasnosti labyrint odpadových regulácií, ktoré sú v platnosti v 27 členských štátoch EÚ.

„V tejto chvíli existuje tak veľa národných regionálnych a dokonca lokálnych zákonov a pravidiel, že pre firmy je nemožné transportovať svoj veľmi hodnotný odpad,“ uviedol Gerbrandy. „Keď chcete recyklovať určité prvky, potom potrebujete úspory z rozsahu.“

Kľúčovým aspektom navrhovaného uznesenia, do ktorého EurActiv nahliadol, je zníženie DPH u druhotných materiálov.

Europoslanec uviedol, že by bol rád, keby toto opatrenie fungovalo už od roku 2013, spolu s úpravou kritérií stavu konca odpadu, ktorou by sa recyklované produkty stali položkou, ktorá nie je odpadom. To by umožnilo, aby sa s nimi v rámci EÚ voľne obchodovalo.

„Sústreďujem sa na čo najrýchlejší prechod k cirkulujúcemu hospodárstvu, kde sa oveľa viac opätovne používajú a recyklujú materiály. To sú hlavné elementy mojej správy,“ povedal Gerbrandy.

Potraviny, bývanie a mobilita

Jednotlivé toky odpadov by sa mali riešiť samostatne, tvrdí Gerbrandy, pretože ich použite sa optimalizuje odlišne v závislosti na pôvode, napríklad či ide majú rastlinný alebo minerálny pôvod.

Autor uznesenia navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať spotrebou zdrojov v troch hlavných oblastiach – potraviny, bývanie a mobilita. Odborníci z Európskej komisie, členských štátov, priemyslu a občianskej spoločnosti by mali za cieľ vymyslieť akčné plány zdrojovej efektívnosti „s jasnými benchmarkmi v priebehu jedného roka“.

Komisia už tento prístup použila pri odborných konzultáciách o novej legislatíve, avšak chýbajúce stanovené termíny odsúvali prijatie rozhodnutí, poznamenal Gerbrandy. Preto by sa podľa neho mali navrhnúť „jasné a merateľné“ ukazovatele ekonomickej aktivity, ktoré berú ohľad na klimatickú zmenu, biodiverzitu a efektívne využívanie zdrojov.

Podobne ako u ďalších opatrení, Gerbrandy stanovuje prísne termíny pre Európsku komisiu a členské štáty na zavedenie týchto ukazovateľov. „Musíme byť veľmi jasní o tom, čo chceme dosiahnuť,“ uviedol.

Ďalším dôležitým aspektom návrhu uznesenia je rozšírenie pôsobenia smernice o ekodizajne, a to v rámci jej naplánovanej revízie v roku 2013. Podľa neho by smernica mala podporovať opätovné použitie produktov a zvýšiť ich recykláciu.

„Musíme navrhovať naše produkty inak, tak aby sme mohli znovu získať materiály, ktoré sa v nich nachádzajú,“ poznamenal Gerbrandy.

Presun daňového bremena

V správe, ktorú nedávno vydala konzultačná firma McKinsey & Co. s názvom „Revolúcia zdrojov“ sa uvádza, že po storočí lacných zdrojov niekoľko inštitúcií, buď zo súkromného alebo verejného sektora, stanovilo produktívnosť zdrojov ako prioritu. V globálnej ekonomike charakterizovanej rastúcim nedostatkom prírodných zdrojov, budú krajiny, firmy i jednotlivcami, ktoré rozbíjajú zavedené vzorce, oveľa konkurencieschopnejší.

Podtitulom „transformovanie ekonomiky“ Gerbrandyho návrh uznesenia naliehavo vyzýva členské krajiny, aby presunuli daňové bremeno z práce na environmentálne zdroje. Cieľom je do roku 2020 dosiahnuť, aby z nich pochádzalo v priemere viac než 10 % verejných príjmov.

Ak by sa to vykompenzovalo znížení daňového zaťaženia práce, neznamenalo by to podľa spomínanej správy žiadne dodatočné dane, naopak  „zvýšila by sa konkurencieschopnosť  a vytvoril priestor pre vyrovnané okolnosti“.

Uznesenie tiež prinesie návrh prísnejších požiadaviek pre verejné obstarávanie pri produktoch s „značnými environmentálnymi dopadmi“ a žiada Komisiu začať do konca roka 2012 presadzovať siete ekologických úradníkov verejného obstarávania.

Členské štát i Európska komisia by mali predstaviť konkrétne plány odstránenia všetkých environmentálne škodlivých dotácií ešte pred koncom dekády, čím nadviažu na stanovisko ministrov financií z 21. februára.

„Environmentálne dane, výnosy z tržne založených nástrojov a odstránenie environmentálne škodlivých dotácií môžu prispieť k širšiemu fiškálnemu konsolidačnému procesu,“ uvádza sa v stanovisku Rady ministrov. Zároveň ale požiadali o flexibilitu, keďže EÚ by mala len dopĺňať aktivity členských krajín a „vziať do úvahy národné osobitosti“.

Pilotné projekty

Aby celý proces a zelená hospodárska premena mohli začať, Gerbrandy pozval Komisiu na spustenie pilotných projektov, pri ktorých by sa do roku 2020 dosiahlo 100 percentné opätovné použitie určitých materiálov. Za dobrého potenciálneho kandidáta považuje napríklad fosfor. Tieto projekty by mohli byť príkladom a získať aj podporu z regionálneho fondu EÚ.

„Chcem týmito pilotnými projektmi ukázať, že nemusíme myslieť len v postupných , malých krokoch, ale ak naozaj chceme, môžeme pri určitých zdrojoch v priebehu niekoľkých rokov získať cirkulujúcu ekonomiku.“

„Ak členské štáty chcú bohatstvo a blahobyt, ktorý teraz máme v Európe, musíme ísť touto cestou,“ zdôraznil.  

Celé interview v anglickom jazyku nájdete tu.