Európsky parlament chce viac z eurofondov na výskum

zdroj: flickr, mars_discovery_district

Parlament už Komisii, ktorá s návrhom nového sedemročného finančného rámca prišla, naznačil, že je pripravený v ňom urobiť niektoré zmeny. Tie by sa mali dotýkať požiadavky vyčleniť spolu 100 miliárd eur na plánovaný  8. rámcový program pre výskum, nazývaný Horizon 2020. Komisia pritom v pôvodnom návrhu hovorí len o sume 80 miliárd eur, čo už samo o sebe predstavuje v prípade schválenia rekordné navýšenie. Parlament však tlačí na dodatočné financie vo výške 20 miliárd eur.

Nová správa, ktorá by mala byť prerokovaná ešte tento mesiac v EP navyše vyzýva k prijatiu radikálnych opatrení na odblokovanie tretiny štrukturálnych fondov pre vedeckú infraštruktúru, čím by sa uvoľnilo ďalších 120 miliárd eur.

Štrukturálne fondy sa na výskum používajú len málo

Snaha, s ktorou prichádza Parlament nie je nová, keďže regionálne fondy, nazývané aj štrukturálnymi fondami či eurofondami, boli vždy k dispozícii pre oblasť vedy a infraštruktúrne projekty v tejto oblasti. V praxi sa však prostriedky na tieto účely míňajú zriedkavo z dôvodu byrokratických prekážok spojených s výskumnými projektami. Členské štáty preto eurofondy využívajú na oblasti, kde je cesta k nim menej náročná – napríklad pri výstavbe diaľnic, či rýchlostných ciest.  

Správa z dielne portugalskej europoslankyne Marie da Graça Carvalho preto podčiarkuje synergiu medzi rámcovým programom v oblasti výskumu a štrukturálnymi fondami, pričom navrhuje, aby členské štáty vyčlenili viac eurofondov na výskum. V návrhu sa hovorí aj o „odmenách“ pre tie krajiny, ktoré tak urobia – mohlo by im to napríklad postupne uľahčiť prístup k financiám z programu Horizont 2020.  

Očakáva sa tiež, že Carvalho – bývalá portugalská ministerka pre vedu, ktorá v minulosti pracovala pre kabinet predsedu EK José Manuela Barrosa, bude vymenovaná aj za vedúcu spravodajkyňu návrhu ohľadom Horizontu 2020 v Parlamente. Prinajmenšom by sa ním mal stať niekto z jej blízkeho okolia, či jej kolegov v strane ľudovcov.

Návrh má podnietiť diskusiu na tému „excelentnosť verzus kohézia“

Carvalhovej návrh by sa napokon mohol ocitnúť aj v oficiálnej odpovedi Parlamentu na program Horizont 2020. Niektorí europoslanci z tábora socialistov a demokratov, rovnako ako aj východoeurópske členské štáty však pravdepodobne nebudú nadšené. Podľa nich totiž návrh posilňuje rozdelenie štrukturálnych fondov spôsobom, ktorý by umožnil získať bohatším európskym krajinám veľký podiel z Horizontu 2020, keďže už majú vybudovanú výskumnú infraštruktúru. Chudobnejšie krajiny by tak mohli prísť o tretinu eurofondov, ktorých pôvodným zámerom bolo preklenúť rozdiely medzi chudobnejšími a bohatšími regiónmi za cieľom takzvanej kohézie, teda súdržnosti.

Ak by tak Carvalhovej návrh prešiel, chudobné východoeurópske krajiny by boli nútené míňať svoje štrukturálne fondy na podpory vedeckej infraštruktúry než by sa mohli uchádzať o fondy z programu Horizont 2020. V rozhovore pre EurActiv však bývalá portugalská ministerka túto možnosť zamietla s tým, že ona sama manažovala výdavky zo štrukturálnych fondov na výskum v Portugalsku a v tom čase sa nepreukázalo, že by návrh akokoľvek poškodil potenciál krajiny uchádzať sa o fondy z programu.

Postoje

„Horizont 2020 bude rovnovážnym programom,“ uviedla v prejave v Royal College of Physicians v Dubline 20. októbra eurokomisárka pre vedu a výskum Máire Geoghegan-Quinn. Dodala: „Táto rovnováha sa využije na to, aby sa zabezpečilo, že Horizon 2020 pomôže k excelentnosti v častiach Únie, kde v súčasnosti neexistuje. Na to, aby sme to dosiahli, zlepšujeme synergie medzi Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondami.“

„Podarilo sa nám, myslím, nájsť racionálne rozdelenie práce medzi týmito dvoma. Horizont 2020 bude identifikovať potenciálne centrá excelentnosti, jasne ich rozoznávať – schvaľovať ich, ak chcete – a ponúkať im rady a podporu. Zlepšovanie infraštruktúry a zariadení, na druhej strane, bude spadať pod štrukturálne fondy,“ doplnila eurokomisárka.

„Súhlasím so zvýšením rozpočtu pre nový program financovania Horizont 2020, no domnievam sa, že alokácia financií sa bude musieť udiať otvorenejšie, prístupnejšie a vo väčšej rovnováhe,“ povedal rumunský europoslanec Ioan Enciu a dodal: „Navyše, čo sa týka návrhov na zvýšenie podnetov na využívanie štrukturálnych fondov na výskum tak považujem súčasné úrovne za správne a nemali by sa podľa mňa meniť.“