Holanďania sa chcú brániť „invázii“ študentov z Nemecka

Štátny tajomník holandského ministerstva školstva Halbe Zijlstra predstavil analýzu, ktorá sleduje ziskovosť výmenných študentských programov medzi krajinami EÚ. O jej vypracovanie požiadal holandský parlament.

Závery štúdie mnohých prekvapili. Ukázalo sa, že Holandsko utráca viac ako 90 miliónov eur ročne na vysokoškolské štúdium, ktoré miestne univerzity poskytujú 34 tisíc zahraničným študentom. Väčšina z nich po ukončení štúdia krajinu opustí. Pre porovnanie, v zahraničí študuje podľa tejto analýzy „len“ 19 tisíc holandských študentov.

Z celkového počtu zahraničných študentov je až 24 tisíc Nemcov. Holandská vláda preto žiada, aby sa Nemecko podieľalo na výdajoch na vzdelávanie svojich občanov. Poukazuje najmä na fakt, že počet študujúcich Nemcov ročne stúpa o 14 %.

Zijlstra sa obáva, že takýto prudký nárast počtu nemeckých študentov by mohol viesť k „skutočne negatívnym dôsledkom“ pre niektoré kurzy na školách. Uviedol to v liste adresovanom parlamentu.

Dodal, že určité vysoké školy nachádzajúce sa v blízkosti hraníc, zrejme prijímajú nemeckých študentov hlavne kvôli nedostatku záujemcov o štúdium spomedzi holandských občanov. Niektoré predmety sa prednášajú len v nemčine a „nezdá sa, že by spĺňali silný dopyt holandského pracovného trhu“.

Štátny tajomník chce preto požiadať nemeckú vládu o určité kompenzácie.  Uvedomuje si aj výhody vyplývajúce z tejto situácie. Cudzinci sú podľa neho často vysoko motivovaní a národnostne zmiešané prostredie pozitívne ovplyvňuje aj holandských študentov.

Nemci mieria aj do Rakúska

Nemecký EurActiv ale informoval o to, že podobnej situácii ako Holandsko, čelí aj Rakúsko.

Od roku 2000 sa počet nemeckých študentov v Rakúsku zvýšil štvornásobne. Dosiahol úroveň 25 tisíc, čo predstavuje 9 % všetkých vysokoškolákov v Rakúsku. V niektorých magisterských odboroch pochádza každý tretí študent z Nemecka. Najviac z nich študuje medicínu. V posledných rokoch ale nie je nárast a rozdiel medzi nemeckými študentmi za hranicami a zahraničnými v Nemecku tak značný.  Rakúsko sa už takmer sedem rokov snaží obmedziť podiel zahraničných študentov na štvrtinu.

Dvojstranné finančné kompenzácie, kvóty a podobné opatrenia sa ale podľa štátneho tajomníka nemeckého parlamentu pri ministerstve školstva Helge Brauna zatiaľ na spolkovom ministerstve nepreberali. Neobjavil sa totiž zatiaľ žiaden oficiálny návrh na bilaterálne riešenie.

Možnou inšpiráciou by mohla byť dohoda o zavedení systému spolupodieľania sa na nákladoch za vzdelávanie, ktoré zaviedli  v roku 1996 Dánsko a Švédsko.

Intenzívna výmena ČR ← SR ← Grécko

Slovenské úrady nevedú presné štatistiky o počte Slovákov, ktorí študujú v zahraničí. Ministerstvo financií napríklad odhadlo, že ich počet je vyše 10 tisíc ročne. Stále najobľúbenejšie zostávajú české vysoké školy.

Oveľa presnejší pohľad prináša Český štatistický úrad – podľa jeho údajov bolo v školskom roku 2010/2011 na vysokých školách v ČR takmer 24,5 tisíc Slovákov. Tvorili 6,7 % všetkých VŠ študentov. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich počet zvýšil o 2138 a podiel narástol o takmer 0,5 %. Zaujímavé je, že od roku 2005/2006 sa počet slovenských študentov zvyšuje približne o 2000 študentov a postupne rastie aj ich podiel na celkovom počte študujúcich.

Na rozdiel od nemeckých študentov v Holandsku či Rakúsku, sa však len malé percento Slovákov vráti po ukončení štúdia do domovskej krajine. Naopak, oveľa častejšie si nachádzajú uplatnenie na trhu práce v zahraničí, čo vedie k odlivu kvalifikovaných ľudí zo Slovenska.

Pre úplnosť – podľa štatistickej ročenky študovalo v minulom akademickom roku na slovenských verejných vysokých školách na všetkých troch stupňoch denného štúdia 3804 cudzincov, z toho len 434 boli z Českej republiky (11,4 % cudzincov). Najpočetnejšiu skupinu tvorili Gréci – 1094 študentov, ktorí študentov z ČR predbehli v roku 2007/2008, a tvoria tak až 28,8 % skupiny zahraničných študentov na našich VŠ.