Káblové siete by mohli pomôcť naplniť ciele EÚ

Kábloví operátori tvrdia, že môžu do konca dekády rozšíriť pokrytie super-rýchleho internetu na 112 miliónov domácnosti z celkového počtu 203 miliónov európskych domácnosti.

Super-rýchly internet je podľa definície EÚ širokopásmový internet s minimálnou rýchlosťou 100 MB/s. Rýchly internet dosahuje podľa EÚ rýchlosť 30 MB/s.

Užívateľ sa pritom k niektorým službám dostane len pri vyššej rýchlosti pripojenia. Takými službami sú napríklad streamovanie videa alebo online videohry.

Jeden z cieľov tzv. digitálnej agendy Európskej komisie obsahuje 100% pokrytie vysokorýchlostného pripojenia (30 MB/s) do roku 2020. Z toho polovica domácností by už mala podľa plánu Komisie disponovať rýchlosťou viac ako 100 MB/s.

Momentálne má však EÚ od tohto cieľa ďaleko. Podľa oficiálnych štatistík dosahuje 6,5 % internetového pripojenia rýchlosť viac ako 30 MB/s a len 0,9 % rýchlosť nad 100 MB/s. Optické káble pokrývajú v súčasnosti 2 % trhu. Firmy, ale aj európske inštitúcie hľadajú spôsoby, ako zvýšiť investície do káblových a optických sietí.

Kábel alebo optika?

Napriek nepriaznivým štatistikám však panuje v odvetví väčšinou optimizmus. Operátori plánujú zvyšovať pokrytie aj rýchlosť internetu.

Podľa obchodnej asociácie Cable Europe, ktorá združuje najdôležitejších európskych operátorov, poskytovatelia káblových služieb už pokryli asi polovicu európskych domácností s rýchlosťou pripojenia od 10 MB/s do 100 MB/s. Služby sa zvyčajne netýkajú len internetu, ale aj televízie a telefónu.

Asociácia Cable Europe verí, že do roku 2020 porastie kvalita aj rozsah pripojenia tak, že EÚ dosiahne stanovený cieľ 112 miliónov domácností s rýchlosťou pripojenia nad 100 MB/s.

Ešte odvážnejšie ambície panujú, pokiaľ ide o rýchlosť pripojenia cez káblové siete. V súčasnosti má menej ako milión domácností super-rýchly internet cez káblové pripojenie. Najoptimistickejší scenár predpokladá do roku 2020 až 51 miliónov domácností.

Odhady ďalšieho rastu sa opierajú o údaje za posledné roky. Trh s káblovým pripojením rástol v roku 2011 rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. V Európe dosiahol zisky 19,9 mld., čo je 7% nárast oproti roku 2010.

„Tieto čísla o raste dokazujú, že investície do služieb budúcej generácie naozaj prinášajú ovocie,“ tvrdí predseda Cable Europe Manuel Kohnstamm.

Operátori sú optimistickí aj v tom, že sa im podarí presvedčiť európske úrady, že super-rýchly internet skôr dosiahnú cez káblové siete ako optické. Európska únia zostáva presvedčená, že najlepšie riešenie je optická sieť, kým káblové a moderné medené siete majú byť skôr doplnok.

Pozície

Európska komisia sa drží svojej línie, že Európa potrebuje rozširovať internetové siete a zvyšovať rýchlosť pripojenia. Je to základný predpoklad pre sprístupňovanie nových služieb a nových príležitostí pre európskych občanov a firmy.

V súvislosti s cieľmi európskej digitálnej agendy si George Serentschy, predseda BEREC (Združenie európskych regulátorov v oblasti elektronických komunikácií), myslí, že „digitálna agenda je dostatočne ambiciózna, ale pritom nie prehnane.“

Nie každý to však vidí rovnako. Matthias Kurth, predseda BnetzA, nemeckej agentúry zodpovednej za telekomunikácie, hovorí : „Rýchlosť nie je všetko. Aj pri súčasnej priemernej internetovej rýchlosti by sme toho mohli veľa urobiť.“ Mali by sme sa pri tom viac zamerať na skvalitňovanie štandardizácie a užívateľského rozhrania, ako rýchlosti, tvrdí Kurth.

Podobne uvažuje aj Daniel Danker z BBC. Kritizuje dogmatický pohľad na zvyšovanie rýchlosti za každú cenu. Povedal: „Rýchlosť je príliš zjednodušujúce a zavádzajúce kritérium. Ak poviete, že chcete dosiahnuť rýchlosť 50 MB/s, ide len o maximálnu rýchlosť, keďže v skutočnosti máte oveľa nižšie rýchlosti.“