Komisia fondy na diaľnice asi nepustí

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odborný výcvik a kultúru

Realokácia 350 miliónov eur z európskych peňazí na účel budovania diaľnic na Slovensku sa pravdepodobne nekoná. Podľa informácií EurActiv.sk dostala vláda SR od Európskej komisie list, v ktorom komisár pre regionálny rozvoj Johannes Hahn zaujíma negatívne stanovisko k plánom vziať časť prostriedkov vyčlenených pre operačné programy Výskum a vývoj, Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Informatizácia spoločnosti a použiť ich pre operačný program Doprava.

"V týchto týždňoch o návrhu vlády SR na realokáciu časti eurofondov prebiehajú konzultácie a rokovania s Európskou komisiou. Nie je preto vhodné zatiaľ tento dialóg komentovať", reagoval hovorca predsedníčky vlády SR Rado Baťo pre EurActiv.sk. 

Vláda SR takýto plán schválila 2. februára, stále ale čakala na stanovisko Európskej komisie, s ktorou minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ o možnosti presunu financií pri viacerých príležitostiach komunikoval.

Argumentom pre oslabenie spomínaných operačných programov v prospech dopravy, ktorá figuruje medzi vládnymi prioritami, malo byť ich neefektívne čerpanie. Proti presunu verejne vystúpili predstavitelia akademickej a vedeckej obce (EurActiv.sk: Vedci protestovali proti presunu eurofondov ) ako aj predstavitelia tretieho sektora (EurActiv.sk: Mimovládky žiadajú vládu, aby nepresúvala eurofondy). Vláda si od presunu sľubovala udržať náklady štátu na diaľnice pod 3,5 miliardy eur. 

Základ nastavenia operačných programov pre Slovensko pre rozpočtové obdobie 2007-2013 tak ako ho odráža Národný strategický referenčný rámec (NSRR) vypracovala ešte druhá vláda Mikuláša Dzurindu (2002-2006). Vláda Roberta Fica ho neskôr modifikovala. Európska komisia pripúšťa zmeny v NSRR, ak sú odôvodniteľné napríklad z hľadiska vyrovnávania sa s dôsledkami hospodárskej krízy a za predpokladu, že sú takéto žiadosti riadne podložené. 

Správu budeme aktualizovať o prisľúbené stanoviská Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Európskej komisie.