Nová kohézna politika má sledovať stratégiu Európa 2020

zdroj wikimedia

„Hovoríme tu o novej, zmodernizovanej kohéznej politike,“ vyhlásil kresťansko-demokratický europoslanec Lambert van Nistelrooij, predkladateľ nariadenia, podľa ktorého sa majú prerozdeľovať nové eurofondy.

Nistelrooij si myslí, že Európa sa nemôže držať starej politiky. Kohézne fondy, ktoré mali pôvodne pomáhať najzaostalejším regiónom, by mali v budúcom programovom období zmeniť svoje zameranie. „Nie sú len nástrojom na kompenzáciu chudobnejších regiónov,“ vyhlásil.

„Ak poviete, že kohézna politika je politikou pre chudobných, tak ste zaspali debatu, ktorá prebiehala posledné tri roky,“ myslí si holandský europoslanec.

Sociálna demokratka Constanze Krehlová, ktorá je spoluautorka pozície Európskeho parlamentu ku kohéznej politike, sa zhoduje s Nistelrooijom.

„Začíname novú éru,“ tvrdí. Nemecká europoslankyňa súhlasí s tým, že eurofondy sú investičným nástrojom, ktorý dáva chudobnejším regiónom šancu na rozvoj, ale dodáva, že „v skutočnosti sú viac orientované na výsledky, čo znamená, že sledujú stratégiu Európa 2020.“

Určitá časť eurofondov by mala byť podľa europoslancov vyčlenená na projekty, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.

„Je potrebné nielen šetriť peniaze v členských štátoch, ale aj investovať inteligentným spôsobom do ekonomiky,“ povedala Krehlová.

„Grécko, Španielsko a viacmenej ani Taliansko nikdy nepoužili fondy na investície do ekonomiky. Aj štrukturálne fondy využívali viac ako investície do spotreby,“ myslí si a dodáva, že aj to prispelo k zhoršeniu situácie v týchto krajinách.

Enviromentálne (energetické) projekty

Ekonomický rast a pracovné miesta nie sú jediným zameraním kohéznej politiky. Určité množstvo peňazí smeruje napríklad do enviromentálnych projektov. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja by to malo byť minimálne 12 %. Prostriedky na enviromentálne projekty budú môcť využívať tiež rozvinuté a tranzitné regióny.

Niektorí europoslanci tlačia na to, aby sa do enviromentálnych projektov započítavali aj projekty výstavby energetickej infraštruktúry.

Poľský ľudový poslanec Jan Olbrycht vyzýva vo svojej správe o zvýšení energetickej účinnosti a bezpečnosti na „výstavbu a modernizáciu elektrických, plynových a ropných prenosových a distribučných sietí, skladovacej infraštruktúry, ako aj infraštruktúry pre skvapalnený zemný plyn.“

Skupina zelených europoslancov ostro protestuje proti tomu, aby sa eurofondy využívali na dotácie pre fosílne palivá.  

„Tvrdenie, že dotovanie fosílnych palív cez Európsky fond regionálneho rozvoja, pomôže v boji proti klimatickým zmenám, je hanebné,“ vyhlásil ekonóm Sebastian Godinot.

„Je smiešne začať stavať nové ropné potrubia za tieto peniaze,“ povedal Markus Trilling z organizácie Priatelia Zeme.