Obavy z cloud computingu brzdia podnikateľov

zdroj: flickr, autor: Lucian Savluc

Cloud computing– teda takzvané výpočtové mračno, pozostávajúce z infraštruktúry, softvéru, dát a aplikácií skladovaných mimo priestorov spoločností a prístupné cez internet- by mohla priniesť úspory z rozsahu vplyvom zníženia nákladov na nákup hardvérov a postupne s rastúcim dopytom aj jednotkovým nákladom.

„Z rozhovorov s malými a strednými podnikmi (MSP) v mnohých členských štátov vieme, že sa obávajú toho, čo sa stane s ich údajmi. V tomto ohľade je potrebná určitá forma vzdelávania o tom, do akého rozsahu môžu mať tretie strany prístup k ich údajom,“ uviedol Maurice van der Woude, generálny riaditeľ obchodnej skupiny Eurocloud Europe, ktorú podporuje aj Microsoft a ďalšie spoločnosti.

MSP môžu prechodom na cloud computing ušetriť

Problém podľa van der Woudeho spočíva práve v tom, že malé a stredné podniky si v dostatočnej miere neuvedomujú príležitosť, ktorú im cloud computing prináša. Bolo by preto „prospešné pre MSP vzdelať ich o tomto, pretože sa to deje príliš pomaly.“

Výkonný riaditeľ malého technologického podniku Unitech Nigel Gibbons dokonca uviedol, že vďaka tomuto prichádzajú MSP až o 1,2 miliardy eur zo svojich ziskov- peniaze, ktoré by sa dali investovať v prípade prechodu na napojenie ich systémov na počítačové mračná. Dodal, že toto číslo získal na základe predpokladaných úspor vypočítaných pre britské malé a stredné podniky v prípade ich prechodu na cloud computing a rozšírenia tohto trendu po celej EÚ.

Predstaviteľ generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie Andre Richier priznal, že MSP sú opatrné vo svojom prístupe k tejto novej technológii. Jeho riaditeľstvo preto v súčasnosti pripravuje efektívne vzdelávacie programy, ktoré by sa mali zameriavať najmä na obchodné školy v Európe.

Čo sa týka regulácie, Richier povedal: „Kde sú kyber policajti? Máme problémy s podvodníkmi a musíme sa zamyslieť nad režimom regulácie a vymáhania, pretože to je pre spoločnosti veľmi dôležité.“

Parlament je pripravený tvoriť zákony

Ohľadom možností naformulovania špeciálnej regulácie vzťahujúcej sa na cloud computing šéf softvéru na oddelení informačnej spoločnosti EK Rainer Zimmerman varoval, že v prípade, ak sa v tomto smere neobjavia žiadne návrhy, Európsky parlament sa pokúsi o schválenie nepraktickej legislatívy hneď ako bude možnosť. Dodal: „V prípade, že sa neponúknu riešenia, dostaneme byrokratické riešenie najhoršieho druhu. Bude tu strašidelná byrokracia ak nebudú od samého začiatku adresované tieto záležitosti verejného záujmu.“

Maďarská europoslankyňa za socialistov a členka výboru EP pre priemysel, výskum a energiu Edit Hercog ale uviedla, že Parlament by nemal byť vnímaný ako problém. Dodala: „Ak nebudeme jednať spoločne na EÚ úrovni, je tu nebezpečenstvo, že každá krajina začne túto otázku riešiť osve.“

EÚ ma opatrný prístup

Napriek najlepšej snahe EÚ sú zákony na ochranu a uskladnenie údajov zastarané a nemôžu tak slúžiť ako účinný nástroj v boji proti problémom, ktoré so sebou prináša cloud computing- napríklad, kto bude vlastníkom údajov umiestňovaných na cudzích serveroch.

Napríklad v prípade, že spoločnosť spracováva údaje vo Veľkej Británii, uschováva ich na serveri v Írsku, ale posiela ich cez Francúzsko- pretože tam môže mať pobočku- nie je jasné, zákon ktorej krajiny by sa v prípade sporu v súčasnosti použil.

Regulátori si tieto nezodpovedané otázky uvedomujú a v snahe vyriešiť ich preto v súčasnosti prebiehajú konzultácie s predstaviteľmi priemyslu a úradov pre ochranu údajov.

Už v novembri 2010 vyzvala eurokomisárka pre Digitálnu agendu Neelie Kroes k tomu, aby poskytovatelia cloud computingu zabudovali do svojich služieb a produktov ochranu údajov. Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v roku 2011 zároveň dodala, že EÚ v súčasnosti pracuje na revízii smernice o ochrane údajov.

Cloud computing sa tiež spomína v Digitálnej agende pre Európu, ktorá je súčasťou Stratégie Európa 2020, ako jeden z kľúčových nástrojov. Kroes v tomto duchu tento rok oznámila začiatok vývoja cloud computingovej stratégie pre Európu. Jej cieľom je spraviť Európu nielen „priateľskou voči“ cloud computingu vďaka správnemu regulačnému nastaveniu, ale aj „cloud aktívnou“- teda chce, aby sa európsky IT priemysel, a najmä malé a stredné podniky chopili príležitosti a stali sa lídrami v tejto oblasti.

Generálne riaditeľstvo EK pre informačnú spoločnosť skúma možnosti cloud computingu a toho, ako sa tento systém odlišuje od iných IT systémov, či aké príležitosti prináša. Výsledky sú zhrnuté v dvoch správach- jedna pochádza od expertnej skupiny na tému budúcnosti cloud computingu. Druhú vytvorilo združenie ENISA na tému bezpečnosť cloud computingu.