Pätina Slovákov vlani čelila riziku chudoby

Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris

Podľa Eurostatu takmer štvrtina (24,2 %) populácie EÚ čelila riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Tento počet pritom rastie, v roku 2010 sa to týkalo 23,4 % obyvateľov členských štátov. .

Údaje sa vzťahujú na ľudí, ktorí plnia aspoň jednu z troch podmienok. Žijú v domácnostiach s príjmami nižšími ako 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. Nemôžu si dovoliť základné materiálne statky, pravidelnú mäsitú stravu, platiť účty či nečakané výdavky, nemajú práčku, auto, farebný televízor či mobil, a je pre nich nedosiahnuteľná týždňová dovolenka. Alebo dospelí ľudia (18 – 59 rokov) v ich rodine vlani pracovali menej ako 20 % celkového času, čo mohli odpracovať. Študenti sú zo štatistiky vyňatí.

Celkovo najväčší podiel osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením Eurostat zaznamenal v Bulharsku (49 %), Rumunsku a Lotyšsku (40 %), Litve (33 %), Grécku a Maďarsku (31 %). Opačný stav panoval v Českej republike, kde šlo o 15 % populácie, ďalej v Holandsku a Švédsku (16 %) a v Luxembursku a Rakúsku (17 %). V prípade Slovenska šlo o 20,6 %, pričom toto číslo Eurostat udáva aj v roku 2008 a 2010.

Chudobe z hľadiska príjmu čelilo vlani 17 % celkovej populácie EÚ. V najvyššej miere v Bulharsku, Rumunsku a Španielsku (22 %), Grécku (21 %) a v najnižšej v Českej republike (10 %), Holandsku (11 %), Rakúsku, Dánsku a na Slovensku (13 %).

Zásadný nedostatok materiálnych potrieb sa týkal 9 % obyvateľov. V tomto prípade medzi členskými štátmi panujú výrazné rozdiely, v rozsahu od  1 % v Luxembursku a Švédsku po 44 % v Bulharsku či 31 % v Lotyšsku. Na Slovensku sa to týkalo 10,6 % populácie.

Z pohľadu nízkej intenzity práce dospelých členov domácnosti najhorší stav zaznamenalo Belgicko (14 %) a najlepší Cyprus (4,5 %). Podiel Slovákov žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce dosiahol 7,6 %.