Roaming opäť zlacnie

Najvyššie maloobchodné ceny za volania v roamingu v EÚ od 1. júla klesnú. Spotrebitelia, ktorí si zvolia „eurotarifu“ nebudú platiť viac ako 35 centov za minútu v prípade odchádzajúcich hovorov a cena prijatého hovoru v zahraničí bude maximálne 11 centov za minútu. Ide o poslednú zo série regulovaného znižovania cien v rámci súčasného nariadenia EÚ o roamingu, ktorého platnosť vyprší koncom júna 2012.

Komisárka zodpovedná za oblasť telekomunikácií Neelie Kroesová dlhodobo bojuje proti roamingovým tarifám s cieľom dosiahnuť nulové rozdiely medzi roamingom a národnými cenami hovorov. “Komisia preto v krátkej dobe predstaví komplexné nové návrhy dlhodobých riešení, ktorých cieľom je odstrániť základný problém – nedostatok konkurencie na roamingových trhoch,“ uviedla komisárka.

Regulácia sa spotrebiteľov snaží chrániť pred šokmi z vysokých telefónnych účtov, napríklad za pripojenie na internet cez mobil počas pobytu v zahraničí. Podľa výsledkov európskeho prieskumu Eurobarometer je to nočnou morou takmer troch štvrtín Európanov.

Až 72 % priznáva, že hovory obmedzujú práve pre obavy z vysokých účtov, hoci vedia, že ceny sa od roku 2008 výrazne znížili. Podľa OECD bez väčšej konkurencie v sektore ceny roamingu nikdy neklesnú na akceptovateľnú úroveň.

Organizácia v júni skúmala ceny roamingu 68 operátorov a vyzvala k väčšej ochrane spotrebiteľov, ktorí platia viac práve preto, že na trhu nie je dostatok alternatív.