Roaming za domáce ceny od 15. júna

FOTO: TASR

Nové pravidlá, ktoré upravujú roaming v EÚ, nadobudnú platnosť 15. júna. Od vtedy sa každá už uzavretá zmluva, ale aj každá nová zmluva s roamingovými službami, automaticky zmení na zmluvu s roamingom za domáce ceny. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla Nathalie Vandystadtová z tlačového oddelenia Európskej komisie.

„Zákazníci mobilných služieb budú môcť pri cestovaní po iných krajinách EÚ využívať hovory, SMS a dátový prenos za rovnaké ceny ako doma,” doplnila hovorkyňa pre digitálnu ekonómiu.

Analýza aplikovateľných pokút

V súčasnosti sa podľa hovorkyne analyzujú ponuky, ktoré budú v súvislosti s novými pravidlami pre roaming aplikovateľné. Komisia je v kontakte s národným regulačným orgánom, ako aj s príslušnými operátormi.

„V prípade, že niektorý slovenský operátor bude aplikovať prax, ktorá nie je v súlade roamingovými pravidlami, národný regulačný orgán bude musieť zasiahnuť a požiadať príslušného operátora, aby uviedol veci do stavu v súlade s novými pravidlami,“ upozornila Vandystadtová.

Hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro uviedol, že operátor by za porušenie mohol dostať aj sankciu. „V prípade, že by mobilní operátori nedodržiavali podmienky nariadenia, tak im hrozí pokuta až do výšky päť percent obratu za predchádzajúce účtovné obdobie,“ konštatoval.

Domáci balíček služieb nemôže byť bonusom

Zákazníci, ktorým by hrozili nepriaznivé zmeny zmluvy alebo zvýšenie poplatkov, by mali informovať slovenský regulačný orgán, pričom majú právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií.

Vedúca politického a tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Jana Cappello zdôraznila, že neexistuje žiadna právna medzera, ktorá by umožňovala považovať domáci balíček dát za darček alebo bonusový doplnok, s ktorým by sa nerátalo pre používanie v zahraničí, teda v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Po prečerpaní dátového balíčka rovnako, ako by ste platili doma, budete platiť aj v zahraničí: 3,2 centa za minútu hovoru, 1 cent za SMS správu a 7,70 eura za GB dát.

„Takýto postup by naznačoval jasné obchádzanie pravidiel, pre ktoré v regulácii nie je žiadne opodstatnenie,“ vysvetlila.

Dátové balíčky s limitmi

Podľa Cappello v prípade, že má zákazník predplatený balíček na určitý počet SMS správ, minút či gigabytov (GB) za mesiac, rovnaký balíček bude môcť uplatňovať aj za roaming.

V prípade dát ale môže ísť o menší objem. „Po prečerpaní vášho balíčka rovnako, ako by ste platili doma, budete platiť aj v zahraničí. A to 3,2 centa za minútu hovoru, 1 cent za SMS správu a 7,70 eura za GB dát,“ vysvetlila.

Aj na balíček s neobmedzenými dátami sa v rámci roamingu bude vzťahovať strop, ktorý ak zákazník prekročí, bude spoplatnený. „Súčasné maximálne poplatky za prečerpanie sú stále – aj v prípade dát -sedemkrát nižšie ako pri súčasnom roamingu. Na vyčerpanie balíčka vás zároveň musí operátor upozorniť,” uzavrela Cappello.

https://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/posledne-zbohom-roamingu/

EÚ od roku 2007 znížila poplatky za hovory v roamingu o viac ako 90 percent, od roku 2012 za dátový prenos v roamingu o 96 percent. Medzi rokmi 2008 a 2015 sa objem dátového roamingu zvýšil viac než stonásobne.

Európska komisia odmieta tvrdenie, že operátori nebudú schopní zaplatiť náklady na poskytovanie roamingových služieb zákazníkom. „Nové pravidlá obsahujú niekoľko záruk, ktoré ochránia operátorov pred akýmikoľvek nepriaznivými následkami,” komentovala tvrdenia Nathalie Vandystadtová.