Roamingové poplatky v Únii sú od dnes minulosťou

FOTO: Twitter

„Odteraz budú môcť občania, ktorí cestujú v rámci EÚ, volať, posielať SMS správy a pripájať sa k mobilným zariadeniam za rovnakú cenu, akú platia doma. Odstránenie poplatkov za roaming je jedným z najväčších a najhmatateľnejších úspechov EÚ,” uviedli vo svojom spoločnom vyhlásení predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, v mene maltského predsedníctva Rady Európskej únie predseda vlády Malty Joseph Muscat a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Mobilní operátori ale museli počas prechodu na nový systém čeliť nielen časovému tlaku, ale aj mnohým interným technologickým zmenám a novým výdavkom.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ale upozorňuje, že služby v roamingu nie sú zadarmo. Princípom nových regulačných pravidiel je totiž používanie mobilných služieb v krajinách EÚ za cenu ako doma, teda len bez roamingových príplatkov.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/roaming-za-domace-ceny-od-15-juna/

Dlhý začiatok, prirýchla implementácia

Európsky parlament a Rada EÚ schválili nové nariadenie o roamingu ešte v roku 2015. Účinnosť nadobudlo rozhodnutie v apríli minulého roka, pričom už vtedy sa limity na roamingové príplatky pre zákazníkov znížovali.

Od leta 2016 prebiehala diskusia o maximálnej výške veľkoobchodných poplatkov za roaming, ktorá trvala do februára tohto roku.

„Diskusia definovala potenciálnu výšku strát, ktoré budeme generovať od úplného zákazu maloobchodných príplatkov za roaming,“ ozrejmila pre EurActiv.sk Andrea Baloghová z tlačového odboru spoločnosti O2.

FOTO: Európsky parlament

Kľúčové rozhodnutia tak mohli spoločnosti urobiť až v roku 2017, pričom išlo o zásadné zmeny v nastaveniach produktov, služieb a celých technologických systémov spoločností. Navyše, podľa slovenských operátorov, bola interpretácia legislatívy v praxi práve v súvislosti s nastavením služieb nejednoznačná.

V časovom strese a s vyššími nákladmi

Vlnu poslednej regulácie roamingu označil za podstatne náročnejšiu ako všetky minulé aj hovorca pre služby a financie spoločnosti Telecom, Michal Korec.

„Namiesto fixne stanovených cien za jednotlivé služby alebo príplatky je (regulácia) odlišne postavená a jej implementácia naprieč celým portfóliom si vyžadovala oveľa viac času. Navyše náklady budú pri tejto vlne regulácie podstatne vyššie ako v minulosti,“ doplnil Korec.

Podľa najmladšieho operátora na slovenskom trhu, 4ky, vytvoril postup Komisie voči operátorom časové napätie.

Budova Európskej komisie. FOTO: EC

„Finálne znenie legislatívy dávalo veľmi malý časový priestor na implementáciu uvedeného nariadenia,“ povedal PR manažér spoločnosti DanubiaTel, ktorého súčasťou je mobilný operátor 4ka, Pavel Ďurík.

Zvýhodňovanie nadnárodných spoločností?

Slovenskí mobilní operátori vo všeobecnosti prijali reguláciu pragmaticky a do 15. júna sa im podario aj napriek časovej tiesni implementovať požiadavky Komisie.

„Chápeme ju ako jav zjednocujúceho sa európskeho trhu so všetkými výhodami, ktoré prináša spotrebiteľom,“ hovorí Andrea Baloghová z O2.

Spoločnosť Orange vo svojom stanovisku uvádza, že zmeny, ktoré legislatíva prináša, „budú automaticky aplikované na všetkých zákazníkov Orangeu s akýmkoľvek paušálom či predplatenou kartou, ako aj na FunFónistov.“

Aktuálne nastavenie EÚ legislatívy v oblasti veľkoobchodných cien spolu s princípom „Roam like home“ podľa najmladšieho a najmenšieho slovenského operátora ale „výrazne zvýhodňuje operátorov, patriacich do veľkých nadnárodných skupín a znevýhodňuje malých sieťových a virtuálnych operátorov.“

Podobný názor má aj spoločnosť O2, ktorá vidí nepomer medzi regulovaním konečnej ceny pre zákazníka a nezohľadnením neúmerného nákladového zaťaženia pre operátorov.

„Regulácia nezohľadňuje špecifiká jednotlivých krajín a postavenie operátorov v rámci skupín,“ vysvetľuje Andrea Baloghová.

„Aj keď ide o posun vpred v prospech zákazníka, ešte sme ďaleko od jednotného trhu,“ dopĺňa Ďurík zo spoločnosti DanubiaTel.

https://euractiv.sk/nazory/veda-a-inovacie/digitalna-reforma-moze-byt-pre-eu-novym-uhlim-ocelou/

Ako dlho a za koľko?

Na otázkou mnohých spotrebiteľov ako dlho môžu roaming za domáce ceny využívať v zahraničí odpovedá Komisia zverejnením základného pravila: „Kým trávite viac času doma ako v zahraničí alebo ak viac používate svoj mobilný telefón doma ako v zahraničí, môžete na cestách vo všetkých krajinách EÚ využívať roaming za domáce ceny. To sa považuje za primerané využívanie roamingových služieb”.

Ak spotrebiteľ väčšinu svojho času trávi mimo krajiny, v ktorej bola jeho SIM karta vydaná, prevádzkovateľ služieb môže podľa Komisie uplatniť malé príplatky. Maximálne čiastky si môžu za používanie svojich sietí navzájom účtovať prevádzkovatelia.

V prípade hovorov je ide o maximálne 3,2 eur za minútu, v prípade SMS správ 1 cent za jednu SMS, a v prípade dát maximálne 7,7 eur za 1 GB dát.

„V súlade s reguláciou bude Orange pristupovať aj ku kontrolným mechanizmom, to znamená, ak bude zákazník počas 4 mesiacov komunikovať viac v zahraničných sieťach ako domácich, môže mu byť účtovaný regulovaný roamingový  príplatok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Orange, Alexandra Piskunová.

Podobne internú politiku nastavili aj O2 a Telekom. 4ka zatiaľ spotrebu v krajinách EÚ nebude nijako sledovať ani obmedzovať.

Pozor na hovory do zahraničia

Dôležitou súčasťou zrušenia roamingu je aj informácia, že ceny hovorov z domu do zahraničia, vrátane krajín EÚ, nie sú regulované.

„Volanie zákazníkovi s dánskym paušálom, ktorý sa zdržuje na Slovensku, by bolo pre slovenských zákazníkov volaním do zahraničia,“ vysvetľuje Baloghová zo spoločosti O2.

Nové práva sa teda nevzťahujú na telefonáty na zahraničné telefónne čísla a ceny za ne ostávajú rovnaké aj po dnešku.