Študenti žiadajú vyššie zapojenie firiem do výuky

Zástupcovia niektorých veľkých európskych firiem minulý týždeň oznámili, že sa vrátia do škôl, kde chcú svojou participáciou na výuke povzbudiť podnikateľské schopnosti detí. Projekt umožní žiakom dozvedieť sa o praktickej stránke podnikania a získal podporu členov Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov (European Roundtable of Industrialists, ERT), rovnako ako podporu z programu EÚ Comenius.

Európska komisia odhaduje, že menej než 5 % mladých ľudí v Európe získava v školách vedomosti týkajúce sa podnikania. Projekt Globálne podnikanie spolu s ERT realizuje organizácia JA-YE a sieť európskych ministerstiev školstva European Schoolnet.

Počas trojročnej iniciatívy bude mať 40 tisíc školákov vo veku 15 – 18 rokov v deviatich krajinách príležitosť vytvárať a riadiť skutočný podnik, diskutovať o vplyve globalizácie a rozvíjať podnikanie s rovesníkmi v ostatných krajinách.

Deti v školách bude učiť viac ako 2000 zamestnancov z rôznych firiem,ktorí sú členmi ERT. Ide pri tom o rozličné odvetvia biznisu, napr. elektroniku či energetiku.

Študenti: Viac podnikania aj na univerzitách

Európska únia študentov (ESU) v stredu vyzvala k tomu, aby sa podobná dobrovoľná účasť súkromného sektora rozšírila aj na vysoké školy.

Allan Päll, koordinátor sekretatiátu ESU, privítal väčšie zapojenie podnikateľov vo výuke. „Pokiaľ to nebude narúšať autoritu učiteľského vedenia, mali by sa také veci presadzovať oveľa častejšie.“

Avšak dodal, že sektor biznisu by sa mal viac sústrediť na univerzitné vzdelávanie, keďže aj tam chýbajú odborné schopnosti, s ktorými by dobrovoľný vstup podnikateľskej komunity mohol pomôcť.

Uviedol, že takéto vyučovanie zo strany firiem v rámci vysokých škôl by sa mohlo začleniť aj do schémy Erasmus, ktorú mieni Komisia vynoviť. Trval ale na tom, že cieľom zapojenia zástupcov firiem do výuky na všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu by nemalo byť vyplnenie dier v deficite pracovných miest a schopností v krátkodobej perspektíve, ale malo by sa zamerať na dlhodobé vzdelávacie potreby študentov.

Pozície

„Takýto druh projektov je kľúčový a skutočne môže ukázať cestu ako by sa dal organizovať na všetkých rôznych úrovniach. Je to medzinárodný projekt, ale tiež môže vydláždiť cestu pre viac národných/regionálnych iniciatív, v ktorých by kombinácia učiteľov a miestnych podnikov spojili úsilie, aby mladí ľudia získali skorý kontakt s podnikaním,“ uviedol Raymond Maes, vedúci oddelenia pre zamestnanosť mladých v Európskej komisii.

„Pre podnikateľa je zásadné mať solídny know-how, ale tiež veľké zapálenie a sebadôveru. Vzdelávanie v podnikaní je o oboch týchto komponentoch, ktoré sa po prvýkrát stávajú súčasťou agendy v rámci národných stratégií vzdelávania,“ vysvetlil Marko Curavic, vedúci oddelenia pre podnikanie v Európskej komisii. Dodal: „Je preto dôležité vytvárať synergie medzi hlavnými zainteresovanými subjektami, ministerstvami školstva, ministerstvami hospodárstva a obchodu, v snahe podporiť stratégie vzdelávania v podnikaní.“