Štúdia: Americké aerolínie môžu na emisiách ešte zarobiť

Autori správy uviedli, že po splnení určitých predpokladov môžu amerických aeroliniek na  začlenení do EÚ ETS pekne zbohatnúť.

Podľa Billa Hemmingsa z európskej environmentálnej organizácie Transport & Environment sa tým „vážne spochybňujú“ tvrdenia leteckých spoločností, že zahrnutie do európskej schémy obchodovania s emisiami ich bude stáť veľké peniaze.

„Naopak, ich skutočné náklady sa pravdepodobne pokryjú tým, že ich môžu preniesť na pasažierov s minimálnym dopadom na vlastné podnikanie,“ uviedol Hemmings pre EurActiv. „Fakt, že táto správa financovaná americkou vládou hovorí, že na tom môžu vytĺcť obrovský balík, nás vedie k tomu, že veľmi nesúcitíme s ich nárekom, že ETS ich bude stáť miliardy,“ dodal.

Autori štúdie z amerického MIT a nemeckej univerzity v Münsteri použili niekoľko komplexných modelových rámcov pre vypočítanie finančných dôsledkov zahrnutia amerických aerolínií do tretieho obdobia obchodovanie EÚ ETS (2013-2020).

Vhodné predpoklady

Použité modely vychádzajú z troch základných predpokladov:

  •  Cena uhlíka vo výške 15 eur za tonu sa ročne zvýši o 4 %
  • V rokoch 2011-2020 sa emisie CO2 z leteckej prepravy zvýšia o 35 %
  • Letecké spoločnosti plne prenesú emisné náklady na zákazníkov

Autori došli k záveru, že po splnení týchto troch predpokladov by si aerolínie mohli zarobiť až 2,6 miliardy dolárov, t.j. 2,03 miliardy eur. Analytici zároveň uviedli, že zisky leteckých spoločností naopak poklesnú, ak aerolinky nebudú schopné preniesť náklady za nakúpené povolenky. „V súlade s chovaním maximalizujúcim profit na konkurenčných trhoch väčšina štúdií predpokladá, že aerolínie prenesú celý náklad za povolenky CO2, vrátane oportunitných nákladov spojených s bezplatnými povolenkami,“ dodali. 

Podľa pravidiel EÚ ETS spoločnosti dostanú až 85 % povoleniek zadarmo a zaplatiť budú musieť za zvyšných 15 % ton vypustených emisií. Keďže pri udeľovaní množstva povoleniek jednotlivým spoločnostiam vychádzala EK z údajov o emisiách za rok 2010, po zarátaní takzvaného biznis faktoru, si aerolínie budú musieť do roku 2020 kúpiť len asi tretinu potrebných povoleniek.

Na druhú stranu, aj niektorí podporovatelia EÚ ETS spochybnili metodológiu použitú pri štúdii. Generálny tajomník Európskej asociácie nízkonákladových aeroliniek (ELFAA) uviedol, že ústredné tvrdenie o prenesení nákladov za povolenky späť na spotrebiteľa je „bludom“ a „klamnou predstavou“. 

„Nevidím žiadny dôkaz na jeho podporu,“ povedal pre EurActiv. „Existuje obrovská citlivosť voči cenám leteniek a zložka, ktorá ju ovplyvňuje najmenej priaznivo je cena paliva.“ Ak k cene pridáte ešte povolenky, je podľa neho „nerealistické“ predpokladať, že dopravcovia budú schopní preniesť náklady a naďalej fungovať.

Taktiež cena za tonu uhlíka sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 7 eur.

Environmentalisti dlhodobo kritizujú, že aerolínie sa tešia určitým výnimkám z daní z paliva a DPH. Podľa Hanlona by americké aerolínie mohli naopak znížiť svoje daňové zaťaženie podporou ETS ako najefektívnejšieho tržného mechanizmu pre znižovanie emisií skleníkových plynov.

„Zvýšil by sa tlak na štáty, ktoré v súčasnosti odčerpávajú dane z letectva v mene životného prostredia, aby ich odstránili,“ argumentoval.

Američanov stále nepresvedčili

Aj napriek tomu, že závery novej štúdie hovoria o veľkých potenciálnych ziskoch amerických aerolínií, firmy svoj odmietavý postoj voči EÚ ETS nezmenili. Ich asociácia nedávno oznámila, že európsku legislatívu bude síce dodržiavať, ale stále proti nej protestuje. Aj po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v ich neprospech, skúma ďalšie právne možnosti boja.

Taktiež tajomník pre dopravu na americkom ministerstve zahraničia Krishna R. Urs vo svojom stanovisku uviedol, že „silné právne a politické námietky voči zahrnutiu letov prepravcov z mimo-EÚ do EÚ ETS pretrvávajú“.

Niektorí americkí i európski prepravcovia už ohlásili zvýšenie cien leteniek kvôli emisnému príplatku. To, o koľko sa ale celkové náklady za zahrnutie aerolínií do EÚ ETS naozaj premietnu do ceny jednotlivej letenky, je zatiaľ nejasné. Komisia odhadla zvýšenie ceny o 2 – 12 eur na pasažiera, Americký inštitút pre letectvo (AAI) vypočítal, že ceny pri transatlantických letoch mohli stúpnuť o 70 – 90 dolárov.