Vlani čelilo chudobe 715 tisíc Slovákov

zdroj: TASR/AP

Ako informuje Štatistický úrad SR hranica rizika chudoby bola podľa posledných údajov zisťovania 4 156 eur na rok, čo v prípade jednočlennej domácnosti predstavuje približne 346 eur na mesiac. Nárast hranice chudoby v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 dosiahol 9,8 %. Vo finančnom vyjadrení o 31 eur na mesiac.

Rizikom chudoby bolo ohrozených 13,2 % obyvateľov, čiže približne 715 tisíc osôb. Pri medziročnom porovnaní šlo o mierny nárast o 0,2 percentuálneho bodu.

Miera rizika chudoby sa odvíja najmä od ekonomickej aktivity obyvateľstva. Najvyššie riziko chudoby zaznamenali u nezamestnaných (44,6 %). Medziročne tak v tejto skupine stúplo o 2 percentuálne body. Ďalšími najohrozenejšími skupinami sú domácnosti s tromi a viac závislými deťmi, neúplné domácnosti a deti mladšie ako 18 rokov. Z hľadiska pohlavia bolo riziko chudoby takmer vyrovnané – u žien 13,3 % a u mužov 13,2 %.

Mierne sa znížila chudoba pracujúcich. „Napriek tomu bolo ohrozených chudobou 6,2 % pracujúcich," uviedla podľa TASR generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ patrí medzi tie s najnižšou mierou rizika chudoby. Lepšie je na tom Česká republika, Holandsko či Rakúsko. Približne rovnakú úroveň miery rizika chudoby ako Slovensko mali Dánsko, Slovinsko, Luxembursko a Fínsko.

Na druhej strane najvyššiu mieru rizika chudoby zaznamenali Bulharsko, Rumunsko, Španielsko a Grécko. Ako však zdôrazňuje štatistický úrad SR indikátor chudoby pre jednotlivé krajiny je počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby.

Monitorovanie chudoby a sociálneho vylúčenia na Slovensku je súčasťou koordinácie na úrovni EÚ v snahe o usmerňovanie členských štátov v boji proti obom problémom. Zníženie chudoby je pritom jedným zo strategických cieľov EÚ v rámci stratégie Európa 2020.

Európa sa v nej zaviazala, že do roku 2020 zníži počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo im chudoba hrozí aspoň o 20 miliónov. Národným cieľom Slovenska je vymaniť z rizika chudoby 170 tisíc ľudí.

(EurActiv/TASR)