Výbor regiónov: EÚ nesmie zanedbávať vidiecke oblasti

zdroj: flickr, autor: Eurapart (John Williams)

Bresso zároveň dodala, že návrhy na novú regionálnu politiku a Spoločnú poľnohospodársku politiku sú v tomto ohľade krokom správnym smerom v oblasti zužovania rozdielov medzi vidiekom a mestami. Napriek svojej rozdielnosti naprieč Európou trápia totiž vidiecke oblasti podobné problémy, vrátane vysokej miery nezamestnanosti, nedostatočnej infraštruktúry, nižšieho technologického rozvoja, či sťahovaniu ľudí do väčších miest.

Najnovšie sa navyše k týmto problémom pridávajú aj nové výzvy v podobe dôsledkov klimatických zmien ako napríklad strata biodiverzity, znečisťovanie, rozširovanie mestských oblastí na úkor vidieckych, či starnutie obyvateľstva. Pri poslednom predsedkyňa Výboru regiónov uviedla ako znepokojujúci fakt, že v súčasnosti je len sedem percent farmárov v EÚ mladších ako 35 rokov, zatiaľ čo až tretina z nich je staršia ako 65 rokov.

Podľa Bresso je rozdiel medzi vidieckymi a mestskými oblasťami najmarkantnejší v krajinách strednej a východnej Európy, kde ešte stále žije veľká časť obyvateľstva- v priemere až 41 percent- na vidieku, pričom vo veľkých mestách žije 21 percent populácie a v menších mestách 23 percent.

Výbor regiónov preto prisľúbil, že „vloží všetku svoju energiu do zaistenia toho, že politiky EÚ budú naďalej všetkým vidieckym oblastiam ponúkať budúcnosť a prostriedky, pomocou ktorých môžu čo najlepšie využiť svoje výhody.“

V tomto ohľade vyzval starosta francúzskeho mesta Dunkerque a predseda komisie Výboru regiónov pre teritoriálnu kohéznu politiku Michel Delebarre k vytvoreniu spoločného strategického rámca pre všetky hlavné fondy EÚ za cieľom koordinácie oblasti vidieckeho rozvoja a regionálnej politiky.

Bresso zároveň uviedla, že politiky, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie konkurencieschopnosti, či inovácií na úkor súdržnosti sú krokom zlým smerom. „Dynamika nášho európskeho modelu bola vždy spôsobovaná synergiou medzi týmito dvoma rozmermi, rastom a solidaritou,“ povedala šéfka Výboru regiónov.

Uvítala preto, že eurokomisárke pre klimatické zmeny Connie Hedegaard a eurokomisárovi pre životné prostredie Janezovi Potočnikovi sa na poslednú chvíľu podarilo získať uistenie o tom, že až 25 percent z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EARDF) pôjde na podporu klimatických zmien a ochranu životného prostredia. Predtým hrozilo, že väčšina prostriedkov z tohto fondu bude vyčlenená len na samotné poľnohospodárstvo na úkor rozvoja vidieka.

Varšavská deklarácia

Kongres vo Varšave, prvý svojho druhu, usporiadal Výbor regiónov v spolupráci s Úniou vidieckych komunít Poľska v rámci poľského predsedníctva. Udalosť si zároveň zobral pod záštitu tamojší prezident Bronislaw Komorowski a zúčastnili sa ho aj poľský podpredseda vlády Waldemar Pawlak, či maršalek (obdoba nášho župana) regiónu Mazovsko Adam Struznik, predseda už spomínanej Poľskej únie vidieckych komunít Mariusz Poznański, či vyše tisíc zástupcov vidieckych oblastí EÚ.

V snahe zvýrazniť význam vidieckych oblastí pri tvorbe politík EÚ na záver kongresu jeho účastníci zároveň prijali Varšavskú deklaráciu, ktorej cieľom je upozorniť na to, aby sa brali potreby vidieka na vedomie pri tvorbe politík a zároveň aby sa dosahovala rovnováha medzi potrebami vidieka a miest. Medzi mestom a vidiekom by tiež mala podľa účastníkov vzniknúť vyššia spolupráca.

Napriek pozitívnym zmenám sa totiž s regionálnymi a miestnymi úrady stále nejedná ako so seberovnými partnermi, uviedla Bresso. „Máme stále pochybnosti o úlohe, ktorá bola regionálnym úradom prisúdená v kontraktoch o partnerstve. Vidiecke regióny a samosprávy sa viac nemôžu uspokojiť s tým, že nebudú nič viac, len spolufinančníkmi, ktorí nehrajú aktívnu úlohu pri stanovovaní priorít a implementovaní politík. Oni sami sú schopní nasmerovať financovanie tam, kde je to potrebné v závislosti od špecifických poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok každého regiónu,“ dodala šéfka Výboru regiónov.