Začína boj o lacnejší prístup k pevnej linke pre operátorov

zdroj: Európska komisia

Očakáva sa, že verejné konzultácie potrvajú niekoľko mesiacov a ich výsledkom bude v roku 2012 zverejnenie odporúčaní ohľadom „metodológií cenotvorby“ na národnej úrovni, ktorými sa bude regulovať prístup k existujúcim medeným káblom, uviedol zdroj z Komisie.

Odporúčania z EÚ síce nie sú právne záväzné, ale nesú so sebou silný politický náboj, čo tradične spôsobilo to, že telekomunikačný sektor v minulosti vo veľkej miere implementoval navrhované zmeny. Operátori preto v súčasnosti s obavami čakajú na revíziu prístupových cien, pretože to pravdepodobne bude mať významný dôsledok pre ich súčasný model podnikania a na tržby ich spoločnosti.

Najväčší európski operátori ako Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica, či Telecom Italia, ktorí po liberalizácii v odvetví telekomunikácií zdedili siete založené na medených kábloch, sú už pripravené vplyvom chystaných zmien zachovať, či dokonca zvýšiť prístupové ceny pre ďalších operátorov, ktorí využívajú ich infraštruktúru.

Argumentujú tým, že ak by nastalo zníženie cien, spotrebitelia by nemali žiadnu motiváciu uprednostniť optické vlákna, čo by negatívne ovplyvnilo aj ich investície do tejto oblasti- tá je pritom považovaná za infraštruktúru budúcnosti v oblasti digitálnej agendy. Naopak, nárast cien v prípade medených káblov by ešte zatraktívnilo ich rozhodnutie prejsť k optickým vláknam. Najväčší operátori by sa zároveň mohli spoľahnúť na vyššie zisky, čo by im umožnilo tiež investovať viac do novej infraštruktúry, a to aj napriek nepriaznivej hospodárskej situácii.

Takýto bol aspoň doterajší model. Výsledky, čo sa týka rozvoja optických sietí, však stále nie je veľmi vidieť a doposiaľ mali na ich rozvoj vplyv skôr noví operátori vstupujúci na trh ako už fungujúci hráči.

Alternatívni operátori, ktorí nevlastnia medené káble, obhajujú ale skôr myšlienku zvýšenia konkurencie na poli pevných liniek. To by podľa nich znížilo tržby kľúčových hráčov a tak by mali jasnú motiváciu rozvíjať novú infraštruktúru. A jednoduchým spôsobom ako zvýšiť konkurenciu na danom trhu je práve znížiť prístupovú cenu k medeným káblom.

„Čoskoro odštartujeme verejné konzultácie a potom navrhneme odporúčania ohľadom metodológie cenotvorby, ale dôsledky nových navrhovaných kritérií nebudú nahrávať ani jednému operátorovi,“ uviedol pre EurActiv človek blízko eurokomisárky. Napriek diplomatickej odpovedi sa viacerí domnievajú, že nová metodológia Komisie na vypočítanie nákladov a cien tieto v konečnom dôsledku zníži a tým podporí konkurenciu na trhu.

„Komisia by napríklad mohla prísť s návrhom nezahrnúť do metodológie, ktorá rozhoduje o finálnych veľkoobchodných cenách prístupu k medeným káblom, náklady na marketing,“ uviedol zdroj z odvetvia. Tento krok by znamenal, že veľkoobchodné ceny by museli zákonite klesnúť.

Dve vyjadrenia, ktoré Európska komisia zverejnila v nedávnych mesiacoch len potvrdzujú tento trend. Brusel v nich totiž protestoval proti zvýšeniu prístupových cien španielskymi a talianskymi úradmi.