V Británii zavládne umiernená euroskepsa

foto: šéf konzervatívcov a možný budúci britský premiér David Cameron

Zatiaľ nie je jasné, kto bude vo Veľkej Británii vládnuť. Je ale pravdpodobné, že konzervatívci ako víťazi zostavia vládu. Aké zmeny v tomto prípade očakávate v európskej politike Veľkej Británie?

Vláda, ktorú povedú konzervatívci bude z Európy ešte menej nadšená ako boli tie predchádzajúce. Tony Blair mal síce veľa proeurópskych rečí, dodržal z toho ale menej ako sľúbil. Gordon Brown rozprával menej a urobil ešte menej, vytrval ale v podpore pre Lisabonskú zmluvu a postaral sa o jej ratifikáciu. David Cameron vo svojom volebnom programe hovorí: „Pretrvávajúce a neopodstatnené vmiešavanie sa Európskej únie do takmer každej oblasti našich životov zašlo priďaleko“. Tento postoj jasne predstavuje veľmi odlišný východzí bod pre európsku politiku Veľkej Británie. Aký rozdiel to znamená v praxi? Najprv možno žiadny podstatný, pretože každodenná politika je pragmatická. Z dlhodobého pohľadu ale môže volanie po tvrdšom postoji v európskej politike rásť.

Bola euroskeptická rétorika pre toryovcov vo volebnom súboji úspešná?

Ani nie. Európa bola v kampani prítomná. Konzeravtívci sa pokúsili ísť umiernenou euroskeptickou cestou, o ktorej si myslia, že ňou udierajú na správnu strunu bez toho, aby príliš provokovali svojich extrémne antieurópskych členov, ktorý ženú odpor voči EÚ veľmi ďaleko.

Bude Veľká Británia za vlády toryovcov v EÚ izolovaná?

Postupne áno. Ale snáď nie príliš. Realita moci a nevyhnutnosť dosahovať v rámci EÚ dohody budú mať pozitívny efekt.

Toryovci chcú, aby Briti pri budúcom prenose kompetencií na EÚ hlasovali v referende. Je to realizovateľné?

Je v tom zmysle, že je jednoduché zorganizovať ľudové hlasovanie k zmluve. Prináša to so sebou riziko, že žiadna ďalšia zmluva EÚ neprejde. Okrem toho nie je úplne jasné, čo sa myslí „prenosom kompetencií“ a to môže k prispieť k praktickej nepoužiteľnosti tohto pravidla. V súčasnosti okrem toho nikde v EÚ nie je príliš veľká chuť po prehlbovaní integrácie.

Labouristi stratili veľka hlasov. Ak sa na to pozeráme spätne, bola ratifikácia Lisabonskej zmluvy bez súhlasu voličov jednou z ich chýb?

Parlament ratifikoval Lisabonskú zmluvu v hlasovaní v súlade s ústavnými princípmi. Nemyslím si, že labouristi stratili hlasy preto, že nebolo referendum. Európa nebola v kampani prioritná. Tí, čo sú proti EÚ aj tak málokedy hlasujú za labouristov.

Aké sú dôvodoy pre tradičnú euroskepsu vo Veľkej Británii?

Jednou vetou: Britský národ zatiaľ nepochopil, že ich záujmy sú prepojené so záujmami ostatných európskych krajín oveľa viac ako tomu bolo v dávnejšej histórii. Politici a podporovatelia európskej myšlienky nie sú veľmi pripravení toto zdôrazňovať, vysvetľovať a kritizovať alternatívnu cestu národných postupov, ktoré niekedy zaznievajú.

Britským médiám sa často vyčíta, že prinášajú o EÚ nekorektné informácie. Ako sa dá vysvetliť antieurópsky postoj niekotorých novín?

Vedia sa s tým v Británii presadiť. Je vždy jednoduchšie byť proti niečomu, ako za niečo. Keď ide o EÚ, odrážajú britské médiá nálady spoločnosti. Niekedy škodí európska legislatíva aj priamo obchodným záujmom vydavateľov, ktorí o redakčnej línii rozhodujú.