Komisia 2004-2009

José Manuel Barroso

Pozadie

Komisár by nemal v exekutíve zastupovať svoju krajinu, mal by sa riadiť záujmom celej únie. Napriek tomu sa pozorne sleduje rozdelenie postov v exekutíve medzi jednotlivých členov a často sa to považuje za akýsi indikátor ich vplyvu. Pri rozdelovaní porfólií sa má predseda Komisie riadiť len odbornou spôsobilosťou kandidátov, pri súčasnej inštitucionálnej štruktúre sa však nemôže vyhnúť tomu, aby nebral do úvahy aj názory a priority vlád členských krajín.

Otázky

Oproti 20 komisárom v Prodiho exekutíve má Barrosova 25 členov (dôsledok sledovania princípu „jedna krajina – jeden komisár“). Bolo teda potrebné vytvoriť nové portfóliá. „Doprava a energia“ sa rozdelila na dva samostatné posty, rovnako tak „poľnohospodárstvo a rybárstvo“. Vznikli nové portfóliá „dane a colná únia“ a „inštitucionálne vzťahy, komunikačná stratégia“. Novovytvoreným (a dôležitým) postom je „priemysel“, získal ho Günter Verheugen.

Pri tvorbe Komisie sa záujmy najviac krížili nad veľkými ekonomickými portfóliami. Dve z najvplyvnejších (konkurencia a vnútorný trh) nakoniec nečakane získali zástupcovia malých členských krajín – Neelie Kroes z Holandska a Charlie McCreevy z Írska. Z veľkých členských krajín, ktoré mali záujem o kľúčové ekonomické posty, získal Peter Mandelson z Británie relatívne dôležité portfólio „obchod“, Francúz Jacques Barrot však len o ničo menej významnú „dopravu“, stal sa ale zároveň viceprezidentom.

Günter Verheugen z Nemecka bol menovaný na nový post komisára pre priemysel a stal sa viceprezidentom Komisie. Vo svojej funkcii bude mať dôležitú úlohu – koordinovať politiku Komisie v oblasti konkurencie. Hoci Barroso poprel, že bz šlo o post „superkomisára“, Verheugen bude dohliadať na prácu niekoľkých svojich kolegov a bude permanentným zástupcov exekutívy na radách ministrov pre konkurenciu.

Komisia tak má piatich viceprezidentov:

  • Siim Kallas – Estónsko – administratívne záležitosti
  • Jacques Barrot – Francúzsko – doprava
  • Günter Verheugen – Nemecko – priemysel
  • Margot Wallström – Švédsko – inštitucionálne vzťahy, komunikačná stratégia
  • Rocco Buttiglione – Taliansko – spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Barroso sa rozhodol ponechať si funkciu koordinátora napĺňania Lisabonskej agendy. Bude tak predsedať skupine komisárov, ktorí sa budú snažiť urobiť z Európskej únie najkonkurencieschopnejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku do roku 2010.

Vznikne aj niekoľko ďalších pracovných skupín – skupina pre vonkajšie vzťahy (predsedať jej bude Barroso), skupina pre komunikáciu a plánovanie (Wallström) a skupina pre rovnosť príležitostí (Špidla).

José Manuel Durão Barroso

48/M

menovaný predseda Európskej komisie

Portugalsko

Sociálnodemokratická strana (konzervatívci)

bývalý premiér

Louis Michel

57/M

rozvoj a humanitárna pomoc

Belgicko

Reformné hnutie (liberáli)

minister zahraničných vecí

Peter Mandelson

51/M

obchod

Británia

Labouristická strana

bývalý minister pre záležitosti Severného Írska

Markos Kyprianu

44/M

zdravie a ochrana spotrebiteľov

Cyprus

Demokratická strana (liberáli)

bývalý minister financií, pôsobí na poste komisára pre rozpočet

Vladimír Špidla

53/M

zamestnanosť a sociálne otázky

Česká republika

Česká strana sociálnodemokratická

bývalý premiér

Mariann Fischer-Böl

61/F

poľnohospodárstvo

Dánsko

Venstre (liberáli)

ministerka potravinárstva, poľnohospodárstva a rybolovu

Siim Kallas

55/M

administratívne záležitosti, viceprezident

Estónsko

Reformná strana (liberáli)

bývalý premiér, pôsobí na poste komisára pre finančné a menové otázky

Olli Rehn

42/M

rozširovanie

Fínsko

Centristická strana (liberáli)

komisár pre podnikanie a informačnú spoločnosť

Jacques Barrot

67/M

doprava, viceprezident

Francúzsko

UMP (konzervatívci)

komisár pre regionálnu politiku

Stavros Dimas

62/M

životné prostredie

Grécko

Nová demokracia (konzervatívci)

komisár pre zamestnanosť a sociálne veci

Neelie Kroes

63/F

konkurencia

Holandsko

VVD (liberáli)

bývalá ministerka dopravy

Charlie McCreevy

55/M

vnútorný trh

Írsko

Fianna Fáil

minister financií

Dalia Grybauskaite

48/F

rozpočet

Litva

bez straníckej príslušnosti

bývalá ministerka financií, pôsobí na poste komisárky pre kultúru a vzdelávanie

Ingrid Udre

51/F

dane a colná únia

Lotyšsko

Ľudový front (konzervatívci)

bývalá ministerka hospodárstva, predsedníčka parlamentu

Viviane Reding

53/F

informačná spoločnosť

Luxembursko

Kresťansko-sociálna strana (konzervatívci)

komisárka pre vzdelávania a kultúru

László Kovács

65/M

energia

Maďarsko

Socialistická strana

minister zahraničných vecí

Joe Borg

52/M

rybárstvo a morské záležitosti

Malta

Nacionalistická strana (konzervatívci)

bývalý minister financií, pôsobí v rezorte humanitárna pomoc a rozvoj

Günter Verheugen

60/M

priemysel