Britský premiér Brown oznamuje zmeny v kabinete

Krátka správa

Bývalý minister financií a terajší premiér Gordon Brown ihneď po svojom menovaní 27. júna 2007 zdôraznil „potrebu zmeny.“ Jeho predchodca Tony Blair bol v úrade 10 rokov.

Brownon nový kabinet nebude zahŕňať len kritikov Blairovej stratégie v Iraku, ale rovnako aj nové nádejné talenty z doteraz nepolitickej sféry. Od zmien si nový premiér sľubuje posilnenie dôvery voličov v Labouristickú stranu. Nasledujúce všeobecné voľby sa uskutočnia o tri roky. Podľa súčasných prieskumov verejnej mienky Labouristi zaostávajú za Konzervatívcami vedenými Davidom Cameronom.

Bol to práve nesúhlas verejnosti s inváziou do Iraku, ktorý rozdelil Labouristickú stranu a prinútil Blaira odstúpiť pred riadnym dokončením tretieho funkčného obdobia. Brown prisľúbil „prešetriť angažovanie sa Británie v Iraku.“

Na post ministra zahraničných vecí zasadne David Miliband, ktorý sa tak zároveň stane najmladším človekom na tomto poste za posledných 30 rokov. Má pred sebou neľahkú úlohu – dištancovať Britániu od vojny v Iraku, ale súčasne udržať nadštandardné vzťahy s administratívou amerického prezidenta Georga W. Busha. Druhou výzvou nového ministra je byť mostom medzi EÚ a (euroskeptickým) premiérom. Miliband je silne proeurópsky orientovaný a je jedným zo zakladateľov think-tanku Centrum pre európsku reformu.

Miliband bol tiež jedným z európskych intelektuálov, ktorí sa podieľali na tvorbe Laekenskej deklarácie z roku 2001. Práve tento dokument volá po inštitucionálnej reforme a posilnení role EÚ. Asistentom ministra sa stane Jim Murphy, proeurópsky blairista, ktorý bude zároveň zastávať post ministra pre Európu.

Bývalý Brownov post ministra financií obsadí terajší minister obchodu a priemyslu, Alistair Darling. Samotné ministerstvo obchodu a priemyslu bude nahradené ministerstvom pre obchod, podnikanie a regulačnú reformu. Nové ministerstvo bude zodpovedné za „stimulovanie produktivity a podnikania vládnou politikou a politikou EÚ.“ Pod toto portfólio bude spadať aj energetická politika – oblasť, ktorá je vnímaná ako zásadná z hľadiska agendy konkurencieschopnosti. Tieto kroky sú Brownovým signálom, že jeho túžbou je zlepšovanie vzťahov s obchodnou sférou.

Pozorovatelia veria, že Brownov liberálny prístup k obchodu a minimalistický prístup k Európe môže byť zdrojom konfliktu medzi ním a nedávno zvoleným francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym. Zatiaľ čo je cieľom francúzskeho prezidenta znovu oživiť Európu po politickej stránke, zastáva odlišný postoj ako Brown v otázkach konkurencie, slobodného trhu a globalizácie. Sarkozy rozhneval britské politické elity aj počas uplynulého summitu Európskej rady, keď požadoval, aby boli princípy „slobodného a nezdeformovaného“ trhu vyňaté spod cieľov EÚ. Rovnako sa vyslovil za návrat priemyselnej politiky k základu tvorenému „preferenciami spoločenstva,“ teda inými slovami k politike podpory „európskych šampiónov.“

Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude zrejme pre Britániu európskym partnerom číslo jeden. Aj napriek tomu, že zdieľa Sarkozyho európsky entuziazmus, je v otázke slobodného trhu a obchodu bližšie ku Brownovmu pohľadu na vec. Preto môže byť Merkelová sprostredkovateľom medzi oboma štátnikmi.