Brusel chce viac politizované debaty o EÚ

Krátka správa

27. júna 2007 prijala Komisia návrh umožňujúci založenie európskych politických nadácií financovaných z rozpočtu Spoločenstva. Tento návrh dopĺňa reguláciu prijatú v roku 2003, ktorá sa dotýka vlády politických strán na európskej úrovni.

Cieľom Komisie je politizovať debaty o záležitostiach EÚ a priniesť európsky politický dialóg bližšie k občanovi, teda aj na národnú a regionálnu úroveň. Má sa tak prekonať skreslené vnímanie EÚ ako bruselsko-centrického obrazu. Od novej regulácie si komisári sľubujú aj viac konfrontácie v diskusiách.

Komisárka pre komunikáciu Margot Wallström povedala: „Európske politické strany a nadácie zohrávajú kľúčovú rolu v prekonávaní priepasti medzi politikou na národnej a európskej úrovni. Počas nadchádzajúcich mesiacov a rokov bude Európa čeliť dôležitým politickým výzvam a udalostiam, vrátane medzivládnej konferencie.“

Mladí európski federalisti (JEF) privítali návrh Komisie ako „ďalší logický krok“ po predstavení systému financovania európskych politických strán v roku 2003. Prostredníctvom tejto regulácie poberá v súčasnosti príspevky z rozpočtu EÚ 10 takýchto strán. Patria medzi ne napr. EPP-ED, ALDE, PES, EGP, GUE a pod.

Podávanie návrhov na založenie európskych politických nadácií začne 29. júna 2007. Snahou Komisie je, aby boli založené a funkčne etablované už pred ďalšími voľbami do EP, ktoré sa budú konať v júni 2009.