Estónci už volia europoslancov. Cez internet

Estónsko je s populáciou 1,4 milióna obyvateľov jedna z najmenších členských krajín EÚ. V tohtoročných voľbách si zvolí šiestich europoslancov. Niektorí uplatnia svoje volebné právo cez internet.

Experimentálne sa internetové hlasovanie po prvýkrát v Estónsku odskúšalo v miestnych voľbách v roku 2005. Opätovne bolo použité v roku 2007 v parlamentných voľbách, kde túto možnosť využilo 3,5 % voličov.

Toto bude ale po prvýkrát, čo bude táto metóda využitá v európskych voľbách. Nie je preto jasné, či to pomôže zvýšiť účasť, ktorá bola v Estónsku v roku 2004 jedna z najnižších v EÚ – 27 %. Posledné národné voľby naproti tomu pritiahli 62 % voličov.

Zástupca estónskeho parlamentu pre EurActiv uviedol, že neočakáva, že percento online voličov presiahne 3 či 4 % hranicu. Priznal, že estónske oficiálne miesta si nerobia ilúzie o tom, že to významnejšie zvýši voličskú účasť.

Ak by to bolo viac ako 30 % už to by bol dobrý výsledok. Nemyslím si, že to môže ísť nad 40 %.

Už dnes však medzi 9 hodinou doobeda a 13 hodinou využilo možnosť hlasovať až 4 000 občanov.

Estónska volička, ktorého kontaktoval EurActiv vysvetlila, že čoraz viac ľudí žijúcich na vidieku využíva online spôsob, ako si splniť celú paletu občianskych povinností – napríkald dane. V tomto kontexte vnímajú tiež voľby.

"Dúfam, že elektronické hlasovanie zvýši účasť a skôr si myslím, že to tak aj bude", hovorí volička. Predvolebné prieskumy tvrdia, že účasť by sa mohla vyšplhať k 35 %.

Online hlasovanie budú mať k dispozícii Estónci až do stredy 3. júna. Volebné miestnosti sa otvoria 7. júna.