Európsky parlament proti voličskej apatii

Krátka správa

Ako odpoveď na neuspokojivo nízku účasť v posledných „eurovoľbách“ sa poslanci 26. septembra 2007 dohodli a schválili návrhy, ktorých cieľom je zefektívnenie voličského vyjadrenia sa a posilnenie európskych demokratických štandardov. Treba dodať, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu má vo svojej histórii permanentne klesajúcu tendenciu. V roku 1979 dosiahla úroveň 63%, v roku 2004 už len 46%. V posledných voľbách sa spomedzi členských krajín najmenej voličov dostavilo k urnám na Slovensku – len 16,9%.

Spravodajca navrhovanej legislatívy, Andrew Duff (ALDE, Veľká Británia), argumentuje, že súčasný systém voličov od účasti odrádza. Preto návrhy prichádzajú s nástrojmi, ako „posilniť“ voličskú účasť.

Duff navrhuje, aby bolo možné znásobovať kandidatúru, teda aby sa jeden kandidát mohol uchádzať o hlasy vo viacerých členských krajinách súčasne. Takýto mechanizmus nie je v súčasnosti povolený, čo v konečnom dôsledku neumožňuje uplatňovanie volebného práva občanom, ktorí sa v čase volieb nachádzajú na území iného členského štátu ako toho, v ktorom majú trvalý pobyt a občianstvo.

Duff v tejto súvislosti hovorí: „Parlament podporuje zjednodušenie návrhov, podľa ktorých budú môcť občania EÚ voliť a zúčastniť sa Európskych volieb aj v iných, ako vo svojich  krajinách. Akokoľvek, pôvodná smernica Rady bola príliš reštrikčná a zakazovala duálnu kandidatúru. Je najvyšší čas, aby EÚ posilnila cezhraničnú demokraciu.“

Zmeny navrhnuté Parlamentom sú z veľkej časti v jednej línii s pôvodným návrhom z dielne Komisie, ktorého cieľom bolo odstránenie administratívnych prekážok brániacich Európanom voliť v iných, ako svojich, členských krajinách. Komisia čiastočne sleduje aj zrušenie súčasného systému výmeny informácií, ktorý je na dnešnú dobu pomerne ťažkopádny.

Je teraz na jednotlivých členských krajinách, ktoré majú v tejto otázke definitívne slovo, aby sa rozhodli, či prijmú alebo odmietnu návrhy Európskeho parlamentu. Zdroje z prostredia Parlamentu však naznačujú, že zatiaľ nie je jasné, kedy sa táto otázka ocitne v agende rokovania Rady.