Fico: Očakávam viac európskych tém v domácej diskusii

Pri príležitosti odovzdávania osvedčení o zvolení za poslanca Európskeho parlamentu premiér Robert Fico vo svojom príhovore vyhlásil: „Osobne očakávam, že tak vy ako aj médiá a politické strany budú nie len mesiac pred voľbami v roku 2014 hovoriť o práci Európskeho parlamentu a o dopade jeho rozhodnutí na život ľudí na Slovensku. Mesiac pred voľbami je totiž veľmi neskoro“.  

"Verím, že vaša zvýšená aktivita v smere prinášania európskych tém do verejnej diskusie na Slovensku, výraznejší priestor v médiách a nepokračovanie v medializácii len negatívnych informácií o práci europoslancov povedú k vyššej účasti na voľbách v roku 2014", vyjadril presvedčenie predseda Smer-u. 

diskusii, ktorú zorganizoval portál EurActiv.sk Monika Flašíková Beňová priznala, že medzi slovenskými politickými stranami záujem o európske témy nie je. Beňová, ktorá získala v týchto eurovoľbách najviac preferenčných hlasov, si to vysvetľuje aj tým, že politické strany dokážu do médií oveľa lepšie dostať domáci konflikt. Sťažovala sa pri tom na nezáujem médií o témy, ktoré europoslanci ponúkajú.

Fico v príhovore prisľúbil, že vláda urobí v rámci svojich kompetencií „všetko, čím by prispela k dlhodobému systematickému posilňovaniu povedomia a vnímania významu práce Európskeho parlamentu na Slovensku“.

Predseda Národnej rady Pavol Paška zase europoslancov vyzval, „aby vždy, keď sa bude jednať o spoločný záujem SR, bez ohľadu na to, či ste zľava alebo sprava, ste si podali ruky, sadli a veľmi razantne dali najavo, čo ľudia na Slovensku chcú a akú majú predstavu“.